Giới thiệu

Hướng dẫn cập nhập thông tin liên lạc của sinh viên

PHỤ LỤC 1: HƯỚNG DẪN BỔ SUNG THÔNG TIN SINH VIÊN BẰNG HÌNH ẢNH Download: file chi tiết Bước 1: Truy cập vào Cổng thông tin sinh viên   Truy cập vào Cổng thông tin sinh viên tại địa chỉ: http://sinhvien.ictu.edu.vn, nhấn chuột vào hình ảnh chứa nội dung “CẬP …

Đọc tiếp

NGÀNH THIẾT KẾ ĐỒ HỌA

1. Giới thiệu chung –  Ngành đào tạo: Thiết kế đồ họa (Graphic Design) –  Trình độ đào tạo: Cử nhân –  Thời gian đào tạo: 4 năm 2. Mục tiêu đào tạo Đào tạo cử nhân ngành Thiết kế đồ họa có phẩm chất chính trị vững vàng, có đạo …

Đọc tiếp

NGÀNH CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG

1. Giới thiệu chung – Ngành đào tạo: Công nghệ truyền thông (Communication Technology) – Trình độ đào tạo: Cử nhân – Thời gian đào tạo: 4 năm 2. Mục tiêu đào tạo Đào tạo cử nhân ngành Công nghệ truyền thông có phẩm chất đạo đức, chính trị vững vàng; có đủ …

Đọc tiếp

NGÀNH TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN

1. Giới thiệu chung Truyền thông đa phương tiện là việc ứng dụng công nghệ thông tin để sáng tạo, thiết kế, xây dựng những ứng dụng đa phương tiện trong lĩnh vực truyền thông (quảng cáo, truyền hình, internet…), giải trí (game, điện ảnh, hoạt hình…), y học (mô phỏng, …

Đọc tiếp
Left-Banner
Right-Banner