Công nghệ truyền thông

NGÀNH CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG

1. Giới thiệu chung – Ngành đào tạo: Công nghệ truyền thông (Communication Technology) – Trình độ đào tạo: Cử nhân – Thời gian đào tạo: 4 năm 2. Mục tiêu đào tạo Đào tạo cử nhân ngành Công nghệ truyền thông có phẩm chất đạo đức, chính trị vững vàng; có đủ …

Đọc tiếp
Left-Banner
Right-Banner