Ngành truyền thông đa phương tiện

NGÀNH TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN

1. Giới thiệu chung Truyền thông đa phương tiện là việc ứng dụng công nghệ thông tin để sáng tạo, thiết kế, xây dựng những ứng dụng đa phương tiện trong lĩnh vực truyền thông (quảng cáo, truyền hình, internet…), giải trí (game, điện ảnh, hoạt hình…), y học (mô phỏng, …

Đọc tiếp
Left-Banner
Right-Banner