Thiết kế đồ họa

NGÀNH THIẾT KẾ ĐỒ HỌA

1. Giới thiệu chung –  Ngành đào tạo: Thiết kế đồ họa (Graphic Design) –  Trình độ đào tạo: Cử nhân –  Thời gian đào tạo: 4 năm 2. Mục tiêu đào tạo Đào tạo cử nhân ngành Thiết kế đồ họa có phẩm chất chính trị vững vàng, có đạo …

Đọc tiếp
Left-Banner
Right-Banner