Hoạt động tập thể

Hưởng ứng Ngày sách Việt Nam lần thứ 5 năm 2018

Với mong muốn giúp cho các bạn đọc tích cực chủ động trang bị những kiến thức từ nguồn sách báo của thư viện, thúc đẩy phong trào đọc sách, hình thành thói quen đọc, góp phần phát triển văn hóa đọc trong nhà trường, sáng ngày 18/4/2018, Thư viện …

Đọc tiếp
Left-Banner
Right-Banner