Khoa học

ĐỀ TÀI, NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÁC CẤP

Stt Tên đề tài Loại đề tài Năm Chủ nhiệm đề tài Thành viên tham gia 1 Nghiên cứu mô hình mạng nơron SOM-Kohonen và ứng dụng trong bài toán phân cụm dữ liệu Đại học 2011-2013 ThS. Lê Anh Tú 2 Nghiên cứu sử dụng mạng nơron nhân tạo …

Đọc tiếp

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ

                                           HOẠT ĐỘNG SEMINAR THÁNG 5,6 NĂM 2015   Stt Nội dung báo cáo Báo cáo viên 1 Nghiên cứu các kỹ thuật biểu diễn trạng thái biểu cảm khuôn …

Đọc tiếp
Left-Banner
Right-Banner