Thông báo CTHSSV

Kế hoạch rà soát HBHK1 năm 2019-2020

Căn cứ Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ. QĐ số 44/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của BGD&ĐT về học bổng khuyến khích học tập đối với HSSV trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học …

Đọc tiếp

Kế hoạch triển khai đồ án tốt nghiệp các lớp ĐHCQ K14/K15

1.        Đối tượng Các sinh viên có tên trong danh sách được xét duyệt làm ĐATN (có danh sách kèm theo).Link danh sách: Download   2.        Thời gian thực hiện Đồ án tốt nghiệp Từ ngày 18/02/2020 đến ngày 27/05/2020.  3.        Kế hoạch cụ thể: Từ 06/02/2020 đến 10/02/2020: Thời gian mở đăng ký trên hệ …

Đọc tiếp
Left-Banner
Right-Banner