CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG

I. GIỚI THIỆU VỀ CHƯƠNG TRÌNH

1. Giới thiệu chung

– Ngành đào tạo: Công nghệ truyền thông (Communication Technology)

– Trình độ đào tạo: Cử nhân

– Thời gian đào tạo: 4 năm

2. Mục tiêu đào tạo

Đào tạo cử nhân ngành Công nghệ truyền thông có phẩm chất đạo đức, chính trị vững vàng; có đủ sức khỏe đáp ứng yêu cầu công việc. Sinh viên sau khi tốt nghiệp vận dụng được các kiến thức, kỹ năng về công nghệ thông tin, nắm vững các sản phẩm truyền thông (phát thanh, truyền hình, điện ảnh, đa phương tiện); có kỹ năng biên tập, sáng tạo, quản trị và kinh doanh quảng cáo truyền thông.

3. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

– Quản lý, biên tập, xây dựng các chương trình truyền hình, phim điện ảnh, nội dung báo chí tại các tại các đài truyền hình, đài phát thanh, báo mạng, báo in…

– Chuyên viên phát triển website, chuyên viên quản lý trang thông tin điện tử doanh nghiệp; chuyên viên biên tập, quản lý trang báo điện tử; chuyên viên kinh doanh quảng cáo truyền thông; chuyên viên kinh doanh bản quyền nội dung chương trình, phim, kênh phát thanh truyền hình; chuyên viên tư vấn, tổ chức chương trình, sự kiện, quảng bá truyền thông.

– Cán bộ nghiên cứu tại các viện, cán bộ giảng dạy trong các cơ sở đào tạo, giáo dục đại học và chuyên nghiệp về lĩnh vực truyền thông.

II.CHUẨN ĐẦU RA

1.Kiến thức

 1.1. Kiến thức khoa học tự nhiên

Vận dụng kiến thức khoa học tự nhiên để giải quyết các bài toán thuộc lĩnh vực Công nghệ truyền thông, có khả năng học tập ở trình độ trên đại học.

1.2. Kiến thức khoa học xã hội

Có kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, khoa học xã hội và nhân văn,  hiểu biết về pháp luật Việt Nam, hiểu biết về an ninh quốc phòng; Có kiến thức và khả năng tự rèn luyện về thể chất. Có tư tưởng, văn hóa, xã hội kết hợp truyền thống văn hóa Việt Nam và kế thừa tinh hoa văn hóa Thế giới.

1.3. Kiến thức cơ sở ngành

– Kiến thức nền tảng về công nghệ thông tin

+ Hiểu về nguyên lý truyền thông và khai thác dữ liệu trên Internet, các hệ thống truyền thông dữ liệu, truyền thông đa phương tiện; phân tích và thiết kế ứng dụng truyền thông quảng cáo.

+ Vận dụng những kỹ năng xử lý dữ liệu hình ảnh, âm thanh, video để xây dựng các ứng dụng truyền thông quảng cáo.

– Kiến thức nền tảng về truyền thông

+ Nắm vững kiến thức, hiểu biết về xã hội phục vụ trong truyền thông.

+ Hiểu các nguyên lý căn bản phục vụ trong truyền thông, quảng cáo, quan hệ công chúng.

1.4. Kiến thức ngành

– Nắm vững các kiến thức về quản trị, xây dựng, tổ chức và triển khai nội dung, hoạt động của công tác truyền thông.

– Vận dụng được các phương pháp và kỹ năng để triển khai các hoạt động truyền thông đại chúng và doanh nghiệp.

2. Kỹ năng

2.1. Kỹ năng nghề nghiệp

– Có kỹ năng, kỹ thuật sáng tạo và thực hiện các sản phẩm truyền thông; có khả năng độc lập sáng tạo và tư duy khoa học; biết kết hợp làm việc giữa cá nhân và tập thể trong quy trình sản xuất những sản phẩm truyền hình số đa phương tiện.

– Có khả năng thu thập, phân tích và tổng hợp các yêu cầu từ đối tượng sử dụng, từ đó triển khai các ứng dụng, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật đặt ra trong điều kiện thực tế.

– Có khả năng tìm kiếm, nghiên cứu kiến thức mới, ứng dụng các kỹ thuật, công cụ mới và thành thạo các kỹ năng để giải quyết những vấn đề chuyên môn của ngành vào thực tiễn.

2.2. Kỹ năng mềm

– Làm việc theo nhóm: Có kỹ năng tổ chức hoạt động nhóm, biết trao đổi chia sẻ ý kiến;

– Có khả năng thuyết trình các vấn đề về chuyên môn được đào tạo; có kỹ năng giao tiếp giữa các cá nhân hiệu quả bằng các phương tiện khác nhau (trực tiếp, văn bản, phương tiện điện tử, truyền thông);

– Có kỹ năng kiểm soát quỹ thời gian, xây dựng kế hoạch và tổ chức công việc hiệu quả;

– Có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế B1 theo khung tham chiếu Châu Âu hoặc tương đương;

– Đạt chuẩn tin học IC3 hoặc tương đương.

3. Phẩm chất đạo đức

– Trong cuộc sống: trung thực, chính trực, tự tin, linh hoạt, nhiệt tình;

– Trong nghề nghiệp: Có tác phong chuyên nghiệp, tuân thủ kỷ luật lao động, có tâm huyết, trách nhiệm và tin cậy trong công việc;

– Tôn trọng pháp luật, có ý thức về các vấn đề xã hội, tích cực tham gia các hoạt động chính trị xã hội, thực hiện đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ công dân.

4. Vận dụng kiến thức trong thực tế

– Có khả năng hiểu bối cảnh lịch sử và văn hóa, nắm bắt các vấn đề của thời đại xác định được vai trò và trách nhiệm của các cử nhân đối với xã hội.

– Nắm bắt được các chiến lược, mục tiêu, kế hoạch phát triển của xã hội, doanh nghiệp trong lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ.

– Có khả năng vận dụng kiến thức để nêu, trình bày, triển khai và thực thi các ý tưởng liên quan đến lĩnh vực chuyên môn.

5. Thông tin liên hệ

Điện thoại: 0208.3904.386

Email: truyenthongdaphuongtien@ictu.edu.vn

Website: mmc.ictu.edu.vn

Left-Banner
Right-Banner