ĐỘI NGŨ CÁN BỘ

Khoa hiện có tổng số CBVC: 22 người;
Giảng viên: 20 người;
Cán bộ văn phòng: 02 người.
Trong đó:  Tiến sĩ: 01 người
Thạc sĩ: 17 người
Cử nhân: 02 người

               BAN CHỦ NHIỆM KHOA

D:\TAI LIEU HOAI\SO YEU LY LICH\04 phong thuc hanh - ảnh thẻ\051193151.jpg

TS. ĐỖ THỊ BẮC

CHỨC VỤ: TRƯỞNG KHOA

DANH SÁCH CÁN BỘ KHOA

Hình ảnh Thông tin cá nhân Quá trình đào tạo
Bộ môn Thiết kế Đồ họa
D:\TAI LIEU HOAI\SO YEU LY LICH\04 phong thuc hanh - ảnh thẻ\051193151.jpg

TS. ĐỖ THỊ BẮC

Sinh ngày: 25/4/1970

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Trưởng bộ môn

Email: dtbac@ictu.edu.vn

ĐT: 0968.898.888

Năm 1992: Tốt nghiệp Đại học chính quy ngành Toán học, Đại học Sư phạm Việt Bắc.

Năm 2000: Tốt nghiệp Đại học chính quy ngành Tin học – Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Năm 2004: Tốt nghiệp Thạc sỹ chuyên ngành Công nghệ thông tin – Đại học Thái Nguyên.

Năm 2012: Tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ – Khoa ngoại ngữ – Đại học Thái Nguyên.

Năm 2015: Tốt nghiệp tiến sĩ – Học viện kỹ thuật Quân sự Hà Nội.

Pham Ngoc Anh

Th.S PHẠM THỊ NGỌC ANH

Sinh ngày: 25/10/1982

Dân tộc : Kinh

Chức vụ: Giảng viên            Email: ptnanh@ictu.edu.vn

ĐT: 0917.359.352

Năm 2007: Tốt nghiệp Đại học chính quy ngành Thiết kế thời trang – Trường ĐH Mỹ thuật Công Nghiệp Hà Nội.

  Năm 2018: Tốt nghiệp thạc sỹ chuyên ngành Lý luận và lịch sử mỹ thuật ứng dụng. – Đại học Mỹ thuật Công Nghiệp Hà Nội.

A Minh

 Th.S NGUYỄN QUANG MINH

Sinh ngày: 28/10/1981

Dân tộc: Tày

Chức vụ: Giảng viên

 Email: nqminh@ictu.edu.vn

ĐT: 0904.490.866

 Năm 2009: Tốt nghiệp đại học Mỹ Thuật Việt Nam ngành sư phạm Mỹ thuật.

Năm 2013: Tốt nghiệp thạc sĩ ngành Mỹ Thuật tạo hình – Hội họa, Đại học Mỹ thuật Việt Nam.

nga

Th.S. DƯƠNG THỊ THÚY NGA

Sinh ngày: 21/7/1990

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Giảng viên

Email: dttnga@ictu.edu.vn

ĐT: 0975.818.212

Năm 2014: Tốt nghiệp Đại học chính quy ngành Thiết kế đồ họa, Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp.

Năm 2018: Tốt nghiệp thạc sỹ chuyên ngành Mỹ thuật ứng dụng – Đại học Mỹ thuật công nghiệp.

trinhha

Th.S  TRỊNH NGỌC HÀ

Sinh ngày: 21/9/1986

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Giảng viên

Email: tnha@ictu.edu.vn

ĐT: 01659.918.184

Năm 2013: Tốt nghiệp đại học Mỹ Thuật Việt Nam ngành sư phạm Mỹ thuật.

Năm 2017: Tốt nghiệp Thạc sỹ chuyên ngành hội họa – Đại học Mỹ thuật Việt Nam

duytrung1

Th.S. TRẦN NGUYỄN DUY TRUNG

Sinh ngày: 25/3/1987

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Giảng viên

Email: tndtrung@ictu.edu.vn

ĐT: 0984.812.056

Năm 2012: Tốt nghiệp Đại học chính quy ngành Thiết kế nội thất, Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp.

Năm 201: Tốt nghiệp thạc sỹ chuyên ngành thiết kế nội thất – Đại học Mỹ thuật công nghiệp.

sontung

CN. VŨ SƠN TÙNG

Sinh ngày: 10/8/1990

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Giảng viên

Email: vstung@ictu.edu.vn

ĐT: 0976.260.990

Năm 2014: Tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành Thiết kế đồ họa tại trường Đại học Sư phạm nghệ thuật trung ương.

Đang học Thạc sỹ chuyên ngành lý luận và phương pháp giảng dạy bộ môn mỹ thuật – Trường Đại học Sư Phạm nghệ thuật Trung Ương.

Bộ môn Công nghệ Truyền thông
thuy-linh

Th.S. LÃ THÙY LINH

Sinh ngày: 17/4/1988

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Giảng viên

Email: ltlinh@ictu.edu.vn

ĐT: 0913.286.082

Năm 2010: Tốt nghiệp đại học chính quy ngành Báo chí và Truyền thông, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Năm 2012: Tốt nghiệp đại học chính quy ngành Tiếng Pháp quan hệ quốc tế – Học viện Ngoại giao.

Năm 2018: Tốt nghiệp Thạc sỹ chuyên ngành Báo chí và truyền thông – Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

C:\Documents and Settings\Admin\My Documents\Downloads\Loan.JPG

Th.S. ĐỖ THỊ BÍCH LOAN

Sinh ngày: 19/10/1993

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Giảng viên

Email: dtbloan@ictu.edu.vn

ĐT: 01668.541.972

Năm 2015: Tốt nghiệp Đại học chính quy ngành Quan hệ quốc tế – Học viện Báo chí Tuyên truyền.

Năm 2018: Tốt nghiệp Thạc sỹ chuyên ngành Quản trị truyền thông –Học viện Báo chí Tuyên truyền

 

ThS. NGUYỄN THỊ HUYỀN CHINH

Sinh ngày: 20/02/1987

Dân tộc: Mường

Chức vụ: Giảng viên

Email: nthchinh@ictu.edu.vn

ĐT: 0968.703.988

Năm 2010: Tốt nghiệp Cử nhân Báo chí, trường Đại học KHXH&NV – Đại học QGHN

Năm 2016: Tốt nghiệp thạc sỹ chuyên ngành Báo chí học, trường Đại học KHXH&NV – Đại học QGHN.

C:\Documents and Settings\Admin\My Documents\Downloads\Phuong.JPG

Th.S. TRƯƠNG THỊ PHƯƠNG

Sinh ngày: 07/11/1993

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Giảng viên

Email: ttphuong@ictu.edu.vn

ĐT: 01695.501.714

Năm 2015: Tốt nghiệp cử nhân báo chí, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học quốc gia Hà Nội.

Năm 2019: Tốt nghiệp Thạc sỹ chuyên ngành Báo chí và truyền thông – Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

 

CN. NGUYỄN TÚ AN

Sinh ngày:18/01/1994

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Giảng viên

Email:tu.antnvn1801@gmail.com

ĐT: 0973.137.111

 Năm 2016: Tốt nghiệp Đại học chính quy ngành Quan hệ quốc tế – Học viện Báo chí Tuyên truyền

Đang học Thạc sỹ chuyên ngành Quản trị truyền thông – Hoc viện báo trí tuyên truyền

D:\TAI LIEU HOAI\SO YEU LY LICH\04 phong thuc hanh - ảnh thẻ\051110154.jpg

ThS. HÀ MỸ TRINH

Sinh ngày: 07/01/1987

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Giảng viên

Email: hmtrinh@ictu.edu.vn

ĐT: 0902.040.512

Năm 2010: Tốt nghiệp Đại học chính quy ngành Công nghệ thông tin – Khoa CNTT – Đại học Thái Nguyên.

Năm 2014: Tốt nghiệp thạc sỹ chuyên ngành Khoa học máy tính – Trường Đại học CNTT&TT – Đại học Thái Nguyên.

Bộ môn Truyền thông Đa phương tiện
do thi chi

Th.S ĐỖ THỊ CHI

Sinh ngày: 03/9/1988

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Giảng viên

Email: dtchi@ictu.edu.vn

ĐT: 0985.882.793

Năm 2011: Tốt nghiệp đại học chính quy ngành Công nghệ thông tin,  Đại học CNTT & TT – ĐH Thái Nguyên

Năm 2014: Tôt nghiệp thạc sỹ ngành Công nghệ thông tin – Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội.

C:\Documents and Settings\Admin\Desktop\anh cúc.jpg

Th.S  PHAN THỊ CÚC

Ngày sinh: 24/11/1989

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Giảng viên

Email: ptcuc@ictu.edu.vn

ĐT: 0977.414.339

Năm 2012: Tốt nghiệp Đại học chính quy ngành Công nghệ thông tin,  Đại học CNTT & TT – ĐH Thái Nguyên

Năm 2016: Tốt nghiệp thạc sỹ chuyên ngành Công nghệ thông tin – Đại học Bách Khoa Hà Nội.

C:\Documents and Settings\Admin\My Documents\Downloads\anh 4x6.jpg

Th.S LƯƠNG THỊ THU HÀ

Sinh ngày: 13/11/1988

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Giảng viên

Email: lttha@ictu.edu.vn

ĐT: 0979.258.280

Năm 2011: Tốt nghiệp Đại học chính quy ngành Công nghệ thông tin,  Đại học CNTT & TT – ĐH Thái Nguyên

Năm 2014: Tôt nghiệp thạc sỹ ngành Công nghệ thông tin – Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội.

http://mmc.ictu.edu.vn/images/2012/do%20thi%20phuong.jpg

Th.S ĐỖ THỊ PHƯỢNG

Sinh ngày: 19/8/1985

Dân tộc : Kinh

Chức vụ: Giảng viên

Email: phuongdt@ictu.edu.vn

ĐT: 0975.607.830

Năm 2005: Tốt nghiệp Đại học Công nghệ thông tin – Đại học Quốc gia TPHCM

Năm 2013: Tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Khoa học máy tính, Học viện Bưu chính viễn thông.

son thai

Th.S LÊ SƠN THÁI

Sinh ngày: 26/02/1988

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Giảng viên

Email: lsthai@ictu.edu.vn

ĐT: 01643.357.618

Năm 2011: Tốt nghiệp Đại học chính quy ngành Công nghệ thông tin,  Đại học CNTT & TT – ĐH Thái Nguyên

Năm 2014: Tôt nghiệp thạc sỹ ngành Công nghệ thông tin – Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội.

3

Th.S TẠ THỊ THẢO

Sinh ngày: 22/9/1989

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Giảng viên

Email: ttthao@ictu.edu.vn

ĐT: 01692.951.649

Năm 2012: Tốt nghiệp Đại học chính quy ngành Công nghệ thông tin,  Đại học CNTT & TT – Đại học Thái Nguyên.

Năm 2015: Tốt nghiệp chuyên ngành Hệ thống thông tin –  Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm 2016: Tốt nghiệp thạc sỹ ngành hệ thống thông tin – Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội.

thu 1

Th.S MÃ VĂN THU

Sinh ngày: 08/9/1987

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Giảng viên

Email: mvthu@ictu.edu.vn

ĐT: 0985.681.530

Năm 2010: Tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin – Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông – ĐHTN

Năm 2016: Tốt nghiệp thạc sỹ chuyên ngành hệ thống thông tin – Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội

DANH SÁCH CÁN BỘ VĂN PHÒNG

Hình ảnh Thông tin cá nhân Quá trình đào tạo
C:\Documents and Settings\Admin\My Documents\Downloads\IMG_4878 (2).JPG

Th.S ĐỖ THU HOÀI

Sinh ngày: 04/01/1986

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Chuyên viên

Email: dthoai@ictu.edu.vn

ĐT: 0984.672.262

Năm 2007: Tốt nghiệp cử nhân chính quy CNTT – Khoa CNTT – Đại học Thái Nguyên.

Năm 2010: Tốt nghiệp kỹ sư CNTT – Khoa CNTT – Đại học Thái Nguyên.

Năm 2013: Tốt nghiệp thạc sỹ chuyên ngành Khoa học máy tính – Đại học CNTT&TT – Đại học Thái Nguyên.


 KS. Trần Ngọc Ân
Điện thoại: 0965.957.333
Email: tnan@ictu.edu.vn
 Năm 2005: Tốt nghiệp cử nhân hệ thống quản lý  – Trường đại học tài chính và quản trị kinh doanh.

Năm 2015: Tốt nghiệp kỹ sư công nghệ thông tin trường đại học CNTT&TT

 

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁN BỘ VIÊN CHỨC

STT Họ và tên
(Có học hàm,
học vị)
Chức vụ  Nhiệm vụ công tác được phân công
1 TS. Đỗ Thị Bắc Trưởng khoa Lãnh đạo, chỉ đạo chung; quản lý khoa theo điều lệ trường đại học và Quy định về cơ cấu, chức năng và nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông.

– Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về các hoạt động của khoa.

– Trực tiếp chỉ đạo công tác Tổ chức cán bộ; Thanh tra pháp chế; Thi đua khen thưởng; KHCN&HTQT; Học sinh sinh viên; Cơ sở vật chất; Truyền thông; Xúc tiến tuyển sinh.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công;

3 Th.S Đỗ Thu Hoài Chuyên viên VPK – Thực hiện công tác văn thư Khoa

– Thực hiện các công tác liên quan tới TCCB.

– Hỗ trợ công tác đào tạo, truyền thông; xúc tiến tuyển sinh, công tác Khảo thí, NCKH của Khoa.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do BCN khoa yêu cầu.

Left-Banner
Right-Banner