ĐỘI NGŨ CÁN BỘ

Khoa hiện có tổng số CBVC: 27 người;

Giảng viên:25 người;

Cán bộ văn phòng: 02 người.

 

Trong đó:

Tiến sĩ: 02 người

Thạc sĩ: 11 người

Cử nhân: 14 người

 

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

D:\TAI LIEU HOAI\SO YEU LY LICH\04 phong thuc hanh - ảnh thẻ\051193151.jpg

TS. ĐỖ THỊ BẮC

CHỨC VỤ: TRƯỞNG KHOA

C:\Documents and Settings\Admin\My Documents\Downloads\A2editedEdited.jpg

TS. NGUYỄN VĂN TỚI

CHỨC VỤ: PHÓ TRƯỞNG KHOA

DANH SÁCH CÁN BỘ KHOA

Hình ảnh Thông tin cá nhân Quá trình đào tạo
Bộ môn Thiết kế Đồ họa
D:\TAI LIEU HOAI\SO YEU LY LICH\04 phong thuc hanh - ảnh thẻ\051193151.jpg

TS. ĐỖ THỊ BẮC

Sinh ngày: 25/4/1970

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Trưởng bộ môn

Email: dtbac@ictu.edu.vn

Năm 1992: Tốt nghiệp Đại học chính quy ngành Toán học, Đại học Sư phạm Việt Bắc.

Năm 2000: Tốt nghiệp Đại học chính quy ngành Tin học – Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Năm 2004: Tốt nghiệp Thạc sỹ chuyên ngành Công nghệ thông tin – Đại học Thái Nguyên.

Năm 2012: Tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ – Khoa ngoại ngữ – Đại học Thái Nguyên.

Năm 2015: Tốt nghiệp tiến sĩ – Học viện kỹ thuật Quân sự Hà Nội.

Pham Ngoc Anh

CN. PHẠM THỊ NGỌC ANH

Sinh ngày: 25/10/1982

Dân tộc : Kinh

Chức vụ: Giảng viên            Email: ptnanh@ictu.edu.vn

Năm 2007: Tốt nghiệp Đại học chính quy ngành Thiết kế thời trang – Trường ĐH Mỹ thuật Công Nghiệp Hà Nội.

Đang học thạc sỹ chuyên ngành Lý luận và lịch sử mỹ thuật ứng dụng. – Đại học Mỹ thuật Công Nghiệp Hà Nội.

A Minh

 Th.S NGUYỄN QUANG MINH

Sinh ngày: 28/10/1981

Dân tộc: Tày

Chức vụ: Giảng viên

 Email: nqminh@ictu.edu.vn

 Năm 2009: Tốt nghiệp đại học Mỹ Thuật Việt Nam ngành sư phạm Mỹ thuật.

Năm 2013: Tốt nghiệp thạc sĩ ngành Mỹ Thuật tạo hình – Hội họa, Đại học Mỹ thuật Việt Nam.

nga

CN. DƯƠNG THỊ THÚY NGA

Sinh ngày: 21/7/1990

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Giảng viên

Email: dttnga@ictu.edu.vn

Năm 2014: Tốt nghiệp Đại học chính quy ngành Thiết kế đồ họa, Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp.

Đang học Thạc sỹ chuyên ngành Mỹ thuật ứng dụng – Đại học Mỹ thuật công nghiệp.

trinhha

CN. TRỊNH NGỌC HÀ

Sinh ngày: 21/9/1986

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Giảng viên

Email: tnha@ictu.edu.vn

Năm 2013: Tốt nghiệp đại học Mỹ Thuật Việt Nam ngành sư phạm Mỹ thuật.

Đang học Thạc sỹ chuyên ngành hội họa – Đại học Mỹ thuật Việt Nam

ha-xinh

CN. NGUYỄN NGỌC HÀ

Sinh ngày: 22/4/1989

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Giảng viên

Email: nnha@ictu.edu.vn

 Năm 2012: Tốt nghiệp đại học chính quy ngành Mỹ thuật công nghiệp Đại học Kiến trúc Hà Nội.

duytrung1

CN. TRẦN NGUYỄN DUY TRUNG

Sinh ngày: 25/3/1987

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Giảng viên

Email: tndtrung@ictu.edu.vn

Năm 2012: Tốt nghiệp Đại học chính quy ngành Thiết kế nội thất, Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp.

Đang học thạc sỹ chuyên ngành thiết kế nội thất – Đại học Mỹ thuật công nghiệp.

sontung

CN. VŨ SƠN TÙNG

Sinh ngày: 10/8/1990

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Giảng viên

Email: vstung@ictu.edu.vn

Năm 2014: Tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành Thiết kế đồ họa tại trường Đại học Sư phạm nghệ thuật trung ương.

Đang học Thạc sỹ chuyên ngành lý luận và phương pháp giảng dạy bộ môn mỹ thuật – Trường Đại học Sư Phạm nghệ thuật Trung Ương.

Bộ môn Công nghệ Truyền thông
le anh dung

CN. LÊ ANH DŨNG

Sinh ngày: 18/9/1990

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Giảng viên

Email: ladung@ictu.edu.vn

Năm 2012: Tốt nghiệp Đại học chính quy ngành Biên tập xuất bản – Học viện Báo chí Tuyên truyền

Đang học Thạc sỹ tại Đài Loan.

thuy-linh

CN. LÃ THÙY LINH

Sinh ngày: 17/4/1988

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Giảng viên

Email: ltlinh@ictu.edu.vn

Năm 2010: Tốt nghiệp đại học chính quy ngành Báo chí và Truyền thông, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Năm 2012: Tốt nghiệp đại học chính quy ngành Tiếng Pháp quan hệ quốc tế – Học viện Ngoại giao.

Đang học Thạc sỹ chuyên ngành Báo chí và truyền thông – Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

C:\Documents and Settings\Admin\My Documents\Downloads\Loan.JPG

CN. ĐỖ THỊ BÍCH LOAN

Sinh ngày: 19/10/1993

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Giảng viên

Email: dtbloan@ictu.edu.vn

Năm 2015: Tốt nghiệp Đại học chính quy ngành Quan hệ quốc tế – Học viện Báo chí Tuyên truyền.

Đang học Thạc sỹ chuyên ngành Quản trị truyền thông –Học viện Báo chí Tuyên truyền

 

ThS. NGUYỄN THỊ HUYỀN CHINH

Sinh ngày: 20/02/1987

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Giảng viên

Email: nthchinh@ictu.edu.vn

Năm 2010: Tốt nghiệp Cử nhân Báo chí, trường Đại học KHXH&NV – Đại học QGHN

Năm 2016: Tốt nghiệp thạc sỹ chuyên ngành Báo chí học, trường Đại học KHXH&NV – Đại học QGHN.

C:\Documents and Settings\Admin\My Documents\Downloads\Phuong.JPG

CN. TRƯƠNG THỊ PHƯƠNG

Sinh ngày: 07/11/1993

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Giảng viên

Email: ttphuong@ictu.edu.vn

Năm 2015: Tốt nghiệp cử nhân báo chí, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học quốc gia Hà Nội.

Đang học Thạc sỹ chuyên ngành Báo chí và truyền thông – Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

 

CN. NGUYỄN TÚ AN

Sinh ngày:18/01/1994

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Giảng viên

Email:tu.antnvn1801@gmail.com

 Năm 2016: Tốt nghiệp Đại học chính quy ngành Quan hệ quốc tế – Học viện Báo chí Tuyên truyền
D:\TAI LIEU HOAI\SO YEU LY LICH\04 phong thuc hanh - ảnh thẻ\051110154.jpg

ThS. HÀ MỸ TRINH

Sinh ngày: 07/01/1987

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Giảng viên

Email: hmtrinh@ictu.edu.vn

Năm 2010: Tốt nghiệp Đại học chính quy ngành Công nghệ thông tin – Khoa CNTT – Đại học Thái Nguyên.

Năm 2014: Tốt nghiệp thạc sỹ chuyên ngành Khoa học máy tính – Trường Đại học CNTT&TT – Đại học Thái Nguyên.

Bộ môn Truyền thông Đa phương tiện
C:\Documents and Settings\Admin\My Documents\Downloads\A2editedEdited.jpg

TS. NGUYỄN VĂN TỚI

Sinh ngày: 15/02/1979

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Trưởng bộ môn

Email: nvtoi@ictu.edu.vn

Năm 2001: Tốt nghiệp đại học chính quy ngành tin học – Đại học Sư phạm Hà Nội 1.

Năm 2005: Tốt nghiệp thạc sỹ chuyên ngành CNTT – Khoa CNTT – Đại học Thái Nguyên.

Năm 2015: Tốt nghiệp tiến sỹ chuyên ngành tin học và ứng dụng – Đại học La Rochelle – CH Pháp.

do thi chi

Th.S ĐỖ THỊ CHI

Sinh ngày: 03/9/1988

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Giảng viên

Email: dtchi@ictu.edu.vn

Năm 2011: Tốt nghiệp đại học chính quy ngành Công nghệ thông tin,  Đại học CNTT & TT – ĐH Thái Nguyên

Năm 2014: Tôt nghiệp thạc sỹ ngành Công nghệ thông tin – Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội.

C:\Documents and Settings\Admin\Desktop\anh cúc.jpg

CN. PHAN THỊ CÚC

Ngày sinh: 24/11/1989

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Giảng viên

Email: ptcuc@ictu.edu.vn

Năm 2012: Tốt nghiệp Đại học chính quy ngành Công nghệ thông tin,  Đại học CNTT & TT – ĐH Thái Nguyên

Đang học Thạc sỹ chuyên ngành CNTT – Đại học Bách Khoa Hà Nội.

C:\Documents and Settings\Admin\My Documents\Downloads\anh 4x6.jpg

Th.S LƯƠNG THỊ THU HÀ

Sinh ngày: 13/11/1988

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Giảng viên

Email: lttha@ictu.edu.vn

Năm 2011: Tốt nghiệp Đại học chính quy ngành Công nghệ thông tin,  Đại học CNTT & TT – ĐH Thái Nguyên

Năm 2014: Tôt nghiệp thạc sỹ ngành Công nghệ thông tin – Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội.

http://mmc.ictu.edu.vn/images/2012/do%20thi%20phuong.jpg

Th.S ĐỖ THỊ PHƯỢNG

Sinh ngày: 19/8/1985

Dân tộc : Kinh

Chức vụ: Giảng viên

Email: phuongdt@ictu.edu.vn

Năm 2005: Tốt nghiệp Đại học Công nghệ thông tin – Đại học Quốc gia TPHCM

Năm 2013: Tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Khoa học máy tính, Học viện Bưu chính viễn thông.

son thai

Th.S LÊ SƠN THÁI

Sinh ngày: 26/02/1988

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Giảng viên

Email: lsthai@ictu.edu.vn

Năm 2011: Tốt nghiệp Đại học chính quy ngành Công nghệ thông tin,  Đại học CNTT & TT – ĐH Thái Nguyên

Năm 2014: Tôt nghiệp thạc sỹ ngành Công nghệ thông tin – Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội.

3

 CN. TẠ THỊ THẢO

Sinh ngày: 22/9/1989

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Giảng viên

Email: ttthao@ictu.edu.vn

Năm 2012: Tốt nghiệp Đại học chính quy ngành Công nghệ thông tin,  Đại học CNTT & TT – Đại học Thái Nguyên.

Năm 2015: Tốt nghiệp chuyên ngành Hệ thống thông tin –  Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội

thu 1

CN. MÃ VĂN THU

Sinh ngày: 08/9/1987

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Giảng viên

Email: mvthu@ictu.edu.vn

Năm 2010: Tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin – Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông – ĐHTN

Đang học thạc sỹ chuyên ngành hệ thống thông tin – Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội

DANH SÁCH CÁN BỘ VĂN PHÒNG

Hình ảnh Thông tin cá nhân Quá trình đào tạo
http://mmc.ictu.edu.vn/images/2012/nguyen%20thi%20le%20thu.jpg

CN. NGUYỄN THỊ LỆ THU

Sinh ngày: 04/7/1965

Dân tộc : Kinh

Chức vụ: Chuyên viên

Email: ntlthu@ictu.edu.vn

Năm 1997: Tốt nghiệp Trung cấp tài chính Thái Nguyên

Năm 2001: Tốt nghiệp cử nhân Tiếng anh, ĐH Sư phạm Thái Nguyên, ĐH Thái Nguyên.

C:\Documents and Settings\Admin\My Documents\Downloads\IMG_4878 (2).JPG

Th.S ĐỖ THU HOÀI

Sinh ngày: 04/01/1986

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Chuyên viên

Email: dthoai@ictu.edu.vn

Năm 2007: Tốt nghiệp cử nhân chính quy CNTT – Khoa CNTT – Đại học Thái Nguyên.

Năm 2010: Tốt nghiệp kỹ sư CNTT – Khoa CNTT – Đại học Thái Nguyên.

Năm 2013: Tốt nghiệp thạc sỹ chuyên ngành Khoa học máy tính – Đại học CNTT&TT – Đại học Thái Nguyên.

Left-Banner
Right-Banner