- Kiến thức nền tảng về truyền thông, báo chí và công nghệ thông tin.

- Các công cụ và công nghệ để xử lý hình ảnh, âm thanh, video phục vụ cho truyền thông.

- Các kiến thức và kỹ năng chuyên nghiệp để:

  • Quản trị truyền thông: Lên ý tưởng, xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các hoạt động truyền thông, tiếp thị, quảng cáo...
  • Sản xuất truyền thông: sản xuất, biên tập các nội dung phim điện ảnh, chương trình phát thanh, truyền hình, phim quảng cáo, multimedia và các thể loại sản phẩm truyền thông hiện đại khác…
  • Kinh doanh truyền thông: kinh doanh, tiếp thị phim ảnh, chương trình, bản quyền nội dung nghe nhìn, thương hiệu sản phẩm, tổ chức sự kiện…