Ngành Công nghệ truyền thông trang bị các kiến thức, kỹ năng xây dựng và phát triển hoạt động truyền thông cho các cơ quan, doanh nghiệp. Sinh viên được trang bị những kiến thức nền tảng về truyền thông, báo chí, các kỹ năng cần thiết trong việc lập ý tưởng, tổ chức và quản trị các hoạt động truyền thông; sử dụng công nghệ thông tin làm công cụ tạo ra các sản phẩm hỗ trợ trong công tác truyền thông. 

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc trong các lĩnh vực truyền thông gián tiếp và truyền thông trực tiếp ở các loại hình như: Quan hệ công chúng, Tổ chức sự kiện, Báo chí truyền thông, xây dựng và phát triển thương hiệu, xử lý biên tập âm thanh, hình ảnh phục vụ các chương trình truyền thông số, internet, blog, forum…
Đây là một nghề thú vị, dễ dàng đạt mức thu nhập tốt, luôn tạo ra sự năng động và trải nghiệm trong cuộc sống.

Thời gian đào tạo: 4 năm.