- 2015- 2016: Thành lập Khoa Truyền thông Đa phương tiện; phát triển ổn định và bền vững với 3 ngành đào tạo: Truyền thông đa phương tiện, Thiết kế đồ họa, Công nghệ truyền thông.

- 2017 - 2018: Thành lập các Lab nghiên cứu chuyên sâu theo hai hướng:

      + Công nghệ đồ họa mô phỏng và đồ họa tương tác

      + Phát triển các nội dung truyền hình

- 2019 – 2020: Xây dựng 1 kênh truyền hình Internet