- Kiến thức nền tảng về mỹ thuật, nghệ thuật đồ họa và công nghệ thông tin.
- Các công cụ phần mềm đồ họa 2D, 3D chuyên dụng phục vụ cho thiết kế đồ họa: Photoshop, Coreldraw, Illustrator, Autocad, 3DSMax, Maya…
- Các kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm để tạo ra các sản phẩm đồ họa trong thiết kế quảng cáo, truyền thông, giải trí, phát triển thương hiệu, phim hoạt hình, đồ họa truyền hình, thiết kế website, …