KẾ HOẠCH THỰC TẬPCHUYÊN NGÀNH Lớp TTĐPT K11A

1. Thời gian: 12 tuần (từ ngày 12.01.2016 đến 29.4.2016, không tính thời gian nghỉ Tết Nguyên Đán).

2. Nội dung thực hiện:

Sinh viên và GVHD lựa chọn nội dung đề tài nhằm mục tiêu củng cố kiến thức chuyên ngành đã học.

3. Kế hoạch thực hiện

3.1. Lịch làm việc của Bộ môn

- Ngày 11,12/01/2016: Sinh viên nhận GVHD, đề tài, nộp Phiếu đăng ký thực tập về Văn phòng Bộ môn.

- Ngày 15/01/2016: GVHD nộp đề cương thực tập về Văn phòng Bộ môn (theo mẫu).

- Ngày 15/03/2016: Bộ môn tiến hành kiểm tra tiến độ lần 1. Sinh viên nộp bản báo cáo tiến độ có chữ ký của GVHD (theo mẫu).

- Ngày 29/04/2016: Kết thúc thực tập.

- Ngày 02/05/2016: Sinh viên nộp quyển báo cáo có chữ ký của GVHD và GVHD nộp phiếu điểm (theo mẫu) về Văn phòng Bộ môn.

- Thời gian thành lập hội đồng chấm báo cáo dự kiến đầu tháng 5/2016.

3.2. Kế hoạch thực hiện đối với sinh viên

- GCHD và SV chủ động kế hoạch theo các môc thời gian của bộ môn.

Mẫu hồ sơ thực tập