KẾ HOẠCH THỰC TẬP CƠ SỞ  K12A, B TTĐPT

1. Thời gian: 10 tuần (từ ngày 26.01.2016 đến 29.4.2016, không tính thời gian nghỉ Tết Nguyên Đán).

2. Nội dung thực hiện: Gồm 2 phần chính:

- Kỹ thuật lập trình căn bản: sinh viên và GVHD lựa chọn nội dung cài đặt mô phỏng bằng đồ họa các thuật toán, cấu trúc dữ liệu đã học.

- Thiết kế đồ họa 3D: Thiết kế mô hình đồ họa 3D của bản thân.

3. Kế hoạch thực hiện

3.1. Lịch làm việc của Bộ môn

- Ngày 25, 26/01/2016: Sinh viên nhận GVHD, đề tài. Nộp Phiếu đăng ký thực tập về Văn phòng Bộ môn – Phòng 409B.

- Ngày 29/01/2016: GVHD nộp đề cương thực tập về Văn phòng Bộ môn (theo mẫu).

- Ngày 21/03/2016: Bộ môn tiến hành kiểm tra tiến độ lần 1. Sinh viên nộp bản báo cáo tiến độ có chữ ký của GVHD (theo mẫu).

- Ngày 29/04/2016: Kết thúc thực tập.

- Ngày 02/05/2016: Sinh viên nộp quyển báo cáo có chữ ký của GVHD và GVHD nộp phiếu điểm (theo mẫu) về Văn phòng Bộ môn.

- Thời gian thành lập hội đồng chấm báo cáo dự kiến đầu tháng 5/2016.

3.2. Kế hoạch thực hiện đối với sinh viên

- Tuần 1,2,3,4: Hoàn thành phần thực tập nội dung 1 - Kỹ thuật lập trình căn bản

- Tuần 5,6,7,8: Hoàn thành phần nội dung thực tập 2 - Thiết kế đồ họa 3D

- Tuần 9,10: Hoàn thiện, tinh chỉnh chương trình và viết báo cáo.

Ghi chú: Ngoài các mốc thời gian trên, trong quá trình thực tập sinh viên thực hiện các nội dung thực tập theo yêu cầu của GVHD.

Mẫu hồ sơ thực tập