1. Giới thiệu chung

Truyền thông đa phương tiện là việc ứng dụng công nghệ thông tin để sáng tạo, thiết kế, xây dựng những ứng dụng đa phương tiện trong lĩnh vực truyền thông (quảng cáo, truyền hình, internet…), giải trí (game, điện ảnh, hoạt hình…), y học (mô phỏng, tư vấn khám chữa bệnh từ xa…), giáo dục (học điện tử, minh họa trực quan…) và nhiều lĩnh vực khác của cuộc sống.

Cụ thể đó là việc sử dụng các kỹ thuật thiết kế và lập trình đồ họa 2D, 3D, xử lý hình ảnh, audio, video trên máy tính để thiết kế đồ họa, làm phim

Xem tiếp...

Truyền thông đa phương tiện là việc ứng dụng công nghệ thông tin để sáng tạo, thiết kế, xây dựng những ứng dụng đa phương tiện trong lĩnh vực truyền thông (quảng cáo, truyền hình, internet…), giải trí (game, điện ảnh, hoạt hình…), y học (mô phỏng, tư vấn khám chữa bệnh từ xa…), giáo dục (học điện tử, minh họa trực quan…) và nhiều lĩnh vực khác của cuộc

Xem tiếp...
  • Kiến thức nền tảng về mỹ thuật và công nghệ thông tin;
  • Các ngôn ngữ lập trình, kỹ năng xây dựng phần mềm máy tính;
  • Các công cụ, phần mềm thiết kế đồ họa 2D, 3D;
  • Kỹ năng thiết kế, tạo ra các sản phẩm đồ họa phục vụ truyền thông, quảng cáo, giải trí…
  • Kỹ thuật lập trình điều khiển mô hình đồ họa đã thiết kế, lập trình đồ họa 2D, 3D tạo ra sản phẩm đồ họa
Xem tiếp...

Với những kiến thức nền tảng và kỹ năng được trang bị, sinh viên tốt nghiệp ra trường được cấp bằng Kỹ sư. Kỹ sư Truyền thông đa phương tiện có nhiều cơ hội làm việc trong lĩnh vực truyền thông, phim ảnh, giải trí, quảng cáo, giáo dục, kinh doanh…, hoặc tiếp tục theo học ở bậc học cao hơn, cụ thể:

  • Có thể đảm nhiệm nhiều vị trí công việc khác nhau từ kỹ sư, chuyên gia đến quản lý điều
Xem tiếp...

Các cơ quan, đơn vị trong và ngoài nước hoạt động liên quan đến lĩnh vực truyền thông đa phương tiện như:
- Đài truyền hình, hãng sản xuất phim điện ảnh, phim truyền hình, phim hoạt hình, …;
- Công ty báo chí, báo điện tử, nhà xuất bản;
- Công ty phần mềm, thiết kế đồ họa, phát triển game, công nghệ mô phỏng, website;
- Công ty giải trí, quảng

Xem tiếp...