• Kiến thức nền tảng về mỹ thuật và công nghệ thông tin;
  • Các ngôn ngữ lập trình, kỹ năng xây dựng phần mềm máy tính;
  • Các công cụ, phần mềm thiết kế đồ họa 2D, 3D;
  • Kỹ năng thiết kế, tạo ra các sản phẩm đồ họa phục vụ truyền thông, quảng cáo, giải trí…
  • Kỹ thuật lập trình điều khiển mô hình đồ họa đã thiết kế, lập trình đồ họa 2D, 3D tạo ra sản phẩm đồ họa đa phương tiện tương tác như: kỹ xảo điện ảnh, phim hoạt hình, game, website, đồ họa mô phỏng…
  • Kỹ thuật xử lý hình ảnh, âm thanh, video;