Truyền thông đa phương tiện là việc ứng dụng công nghệ thông tin để sáng tạo, thiết kế, xây dựng những ứng dụng đa phương tiện trong lĩnh vực truyền thông (quảng cáo, truyền hình, internet…), giải trí (game, điện ảnh, hoạt hình…), y học (mô phỏng, tư vấn khám chữa bệnh từ xa…), giáo dục (học điện tử, minh họa trực quan…) và nhiều lĩnh vực khác của cuộc sống.

Cụ thể đó là việc sử dụng các kỹ thuật thiết kế và lập trình đồ họa 2D, 3D, xử lý hình ảnh, audio, video trên máy tính để thiết kế đồ họa, làm phim hoạt hình, xây dựng trò chơi điện tử, thiết kế website, biên tập âm thanh, video, xử lý các kỹ xảo hình ảnh truyền hình, mô phỏng thực tế…

Thời gian đào tạo: 5 năm.