Kế hoạch rà soát HBHK1 năm 2019-2020

Căn cứ Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ. QĐ số 44/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của BGD&ĐT về học bổng khuyến khích học tập đối với HSSV trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân như sau:
1.        Đối tượng
Các sinh viên có tên trong danh sách được xét học bổng học kỳ 1 năm 2019-2020 (có danh sách kèm theo: download).
2.        Thời gian thực hiện rà soát
Sinh viên thực hiện rà soát lại thông tin và các điều kiện khác trong danh sách. Có nhầm lẫn phản hồi thông tin cho giáo viên chủ nhiệm tổng hợp gửi lại Khoa trước ngày 05/03/2020

Check Also

Thông báo tuyển dụng giảng viên ngành Thiết kế đồ họa

Căn cứ theo Đề án theo vị trí việc làm, nhu cầu tuyển bổ sung …

Left-Banner
Right-Banner