Kế hoạch thực hiện đăng ký học kỳ I năm học 2018-2019

Chỉ còn thời gian ngắn nữa là kỳ nghỉ hè của các sinh viên MMC nói riêng và sinh viên trường Đại học CNTT&TT nói chung sẽ kết thúc.

Để giúp các bạn khẩn trương, thuận tiện trong việc đăng ký học online cho học kỳ mới của năm học 2018-2019, MMC xin thông báo tới các bạn kế hoạch thực hiện đăng ký học kỳ I như sau:

KẾ HOẠCH  THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019
STT ĐỢT HỌC KHOÁ HỌC THÔNG BÁO MỞ ĐỢT HỌC THỜI GIAN MỞ ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN THỜI GIAN HỌC GỬI PHÒNG KH-TC THÔNG BÁO TÍNH HỌC PHÍ
1 Nấc 1 K14,15,16 25/07/2018 Từ 03/08/2018
hết 12/08/2018
Từ 20/08/2018
đến 18/11/2018
3/9/2018
2 Nấc 1 K13 và K14 ngành học 4 năm 25/07/2018 Từ 03/08/2018
hết 12/08/2018
Từ 20/08/2018
đến 14/10/2018
3/9/2018

Check Also

MMC Tham dự chương trình lớn cho các ngành mỹ thuật ứng dụng

Ban Chủ nhiệm Khoa Truyền thông Đa phương tiện, trường Đại học CNTT&TT đã tham …

Left-Banner
Right-Banner