Kế hoạch triển khai đồ án tốt nghiệp các lớp ĐHCQ K14/K15

1.        Đối tượng
Các sinh viên có tên trong danh sách được xét duyệt làm ĐATN (có danh sách kèm theo).
Link danh sách: Download
 
2.        Thời gian thực hiện Đồ án tốt nghiệp
Từ ngày 18/02/2020 đến ngày 27/05/2020. 


3.        Kế hoạch cụ thể:

  • Từ 06/02/2020 đến 10/02/2020: Thời gian mở đăng ký trên hệ thống IU
  • 12,13/2020: Sinh viên nhận đồ án/khoá luận tốt nghiệp
  • 14/2/2020: Khoa chuyên môn tổng hợp đề tài, giảng viên hướng dẫn đồ án/khoá luận tốt nghiệp gửi phòng Đào tạo
  • Từ 18/2 đến 27/5/2020: Thực hiện đồ án/khoá luận tốt nghiệp
  • 28/05/2020: Sinh viên nộp về Khoa 4 quyển đồ án/khoá luận tốt nghiệp (Bìa mềm) + CD nội dung (File word báo cáo+slide+chương trình)
  • 29/05 – 01/06/2020: Giao phản biện đồ án/khoá luận tốt nghiệp

2/6 – 7/6/2020: Dự kiến bảo vệ đồ án, khoá luận tốt nghiệp

Lưu ý:

Trong thời gian làm đồ án SV phải thực hiện viết các báo cáo, nhật ký thực tập, kế hoạch tuần, kế hoạch toàn đợt,… theo sự hướng dẫn của giáo viên hướng dẫn.

Check Also

SINH VIÊN NGÀNH THIẾT KẾ ĐỒ HỌA ĐÁP ỨNG TỐT CHUẨN ĐẦU RA NĂM 2020

Sinh viên TKĐH chuẩn bị sản phẩm cho buổi đánh giá chất lượng Ngày 31 …

Left-Banner
Right-Banner