MMC tham dự “Tọa đàm và Triển lãm Kết quả đào tạo Mỹ thuật ứng dụng”

Ngày 18/10 tới đây, đại diện ngành Thiết kế Đồ họa và Ban Chủ nhiệm Khoa TTĐPT sẽ tham dự “Tọa đàm và Triển lãm Kết quả đào tạo Mỹ thuật ứng dụng” tại trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng.

“Tọa đàm và Triển lãm Kết quả đào tạo Mỹ thuật ứng dụng” là sự kiện được tổ chức bởi Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam. Thông qua Tọa đàm, trao đổi và trưng bày triển lãm kết quả đào tạo, các trường sẽ có điều kiện giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và đào tạo Mỹ thuật ứng dụng và quảng bá hình ảnh của các Trường tham dự.

Tới tham dự tọa đàm và triển lãm, các đơn vị sẽ:

  • Chuẩn bị nội dung tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm đào tạo các ngành Mỹ thuật ứng dụng nói chung và 4 ngành: Thiết kế đồ họa, Nội thất, Thời trang và Tạo dáng công nghiệp nói riêng.
  • Trưng bày hình ảnh tiêu biểu về kết quả đào tạo 4 ngành: Thiết kế đồ họa, Nội thất, Thời trang và Tạo dáng công nghiệp.
  • Tham gia trao đổi tại tọa đàm cùng các nhà khoa học, nhà thiết kế đại diện doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực mỹ thuật ứng dụng.

Thông qua Tọa đàm, Ban Tổ chức sẽ có văn bản kiến nghị, đề xuất với Hiệp hội và các cấp quản lý giải quyết các khó khăn chung của Khối trường Mỹ thuật ứng dụng trong giai đoạn hiện nay và định hướng phát triển trong giai đoạn tới.

Tham gia sự kiện lần này, ngành Thiết kế Đồ họa được lựa chọn để đại diện cho Khoa Truyền thông Đa phương tiện có sản phẩm tham gia triển lãm. Dưới đây là một số sản phẩm được thực hiện bởi ngành Thiết kế Đồ họa đã gửi tham dự triển lãm:

Khoa TTĐPT.

Check Also

MMC Tham dự chương trình lớn cho các ngành mỹ thuật ứng dụng

Ban Chủ nhiệm Khoa Truyền thông Đa phương tiện, trường Đại học CNTT&TT đã tham …

Left-Banner
Right-Banner