MMC Tham dự chương trình lớn cho các ngành mỹ thuật ứng dụng

Ban Chủ nhiệm Khoa Truyền thông Đa phương tiện, trường Đại học CNTT&TT đã tham dự Tọa đàm “Đào tạo Đại học, Cao đẳng ngành mỹ thuật ứng dụng gắn với thực tiễn xã hội, đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp” vào ngày 16/5 vừa qua.

Thầy cô Khoa TTĐPT tham dự Tọa đàm.

Đây là chương trình do Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam và trường Đại học Mở Hà Nội phối hợp với các đơn vị tổ chức. 

Tại chương trình, các đại biểu tham luận xoay quanh chủ đề: Tổng kết, đánh giá, cập nhật các văn bản, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Bộ – Ngành liên quan trong công tác đào tạo nói chung và đào tạo mỹ thuật công nghiệp nói riêng; Đánh giá thực trạng công tác đào tạo ngành mỹ thuật ứng dụng hiện nay ở tất cả các cấp học, các loại hình, quy mô đào tạo…

Tọa đàm đã đánh giá nhu cầu nguồn nhân lực và thực tiễn sử dụng nguồn lao động là họa sỹ mỹ thuật công nghiệp trong xã hội nói chung và các doanh nghiệp nói riêng. Đại biểu thảo luận, dự báo, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực họa sỹ mỹ thuật công nghiệp trong bối cảnh hội nhập hiện nay; Cơ sở đào tạo mỹ thuật ứng dụng cần bổ sung thay đổi nội dung chương trình, phương pháp giảng dạy, hình thức tổ chức đào tạo; Cần kết hợp thế nào với các doanh nghiệp, công ty thiết kế, xưởng sản xuất để đảm bảo sinh viên sau khi tốt nghiệp làm được việc, đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp.

Đại biểu cũng thảo luận nội dung trong bối cảnh khoa học kỹ thuật có những bước phát triển mạnh mẽ, máy vi tính và các phần mềm công nghệ đóng vai trò quan trọng trong việc thiết kế mỹ thuật ứng dụng, dưới góc độ người sử dụng lao động mỹ thuật ứng dụng, các doanh nghiệp mong muốn nhà trường đào tạo người học như thế nào…

Những tham luận từ các chuyên gia hàng đầu trong ngành mỹ thuật ứng dụng sẽ là tài liệu tham khảo quý giá cho Ban chủ nhiệm Khoa TTDPT nói chung và ngành Thiết kế đồ họa nói riêng. Đặc biệt, tham gia tọa đàm còn mở ra những cơ hội kết nối về ngành với các chuyên gia và doanh nghiệp trong cùng lĩnh vực.

Check Also

Đinh Quang Huế – Sinh viên năm cuối TKĐH và sản phẩm được đánh giá cao từ khách hàng và doanh nghiệp

Đang là sinh viên năm cuối ngành Thiết kế Đồ họa, Đinh Quang Huế cũng …

Left-Banner
Right-Banner