MỖI THÍ SINH CHỈ ĐƯỢC ĐIỀU CHỈNH NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN 1 LẦN

Năm nay, mỗi thí sinh chỉ được sử dụng một trong hai phương thức trực tuyến hoặc bằng phiếu đăng ký xét tuyển và điều chỉnh nguyện vọng 1 lần.

Các thí sinh phúc khảo các bài thi sẽ điều chỉnh đăng ký xét tuyển sau khi có kết quả phúc khảo thi tốt nghiệp THPT.

Với phương thức điều chỉnh bằng phương thức trực tuyến, thí sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu đã được cấp để thực hiện việc điều chỉnh đăng ký xét tuyển. Thí sinh lưu ý, phương thức này chỉ chấp nhận khi số lượng nguyện vọng sau không lớn hơn số lượng nguyện vọng đã đăng ký ban đầu trong phiếu đăng ký dự tuyển.

Với phương thức điều chỉnh bằng phiếu đăng ký xét tuyển, thí sinh được tăng thêm số lượng nguyện vọng so với số lượng đã đăng ký ban đầu trong phiếu đăng ký dự tuyển và phải nộp bổ sung lệ phí cho số nguyện vọng tăng thêm theo quy định. Thí sinh phải điền đầy đủ thông tin vào phiếu đăng ký xét tuyển và gửi trực tiếp về điểm thu nhận hồ sơ để cán bộ máy tính cập nhật vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.


Thí sinh chỉ được sử dụng một trong hai phương thức trực tuyến hoặc bằng phiếu đăng ký xét tuyển

Lưu ý thí sinh ghi đúng mã trường, mã ngành/nhóm ngành, mã tổ hợp xét tuyển theo quy định của trường. Nguyện vọng nào ghi không đúng sẽ không được hệ thống phần mềm chấp nhận và bị loại. Điểm thu nhận hồ sơ phải yêu cầu thí sinh kiểm tra kết quả trong thời gian quy định và đề nghị điều chỉnh sai sót nếu có.

Theo Zingnews

Check Also

SINH VIÊN NGÀNH THIẾT KẾ ĐỒ HỌA ĐÁP ỨNG TỐT CHUẨN ĐẦU RA NĂM 2020

Sinh viên TKĐH chuẩn bị sản phẩm cho buổi đánh giá chất lượng Ngày 31 …

Left-Banner
Right-Banner