Quyết định v/v hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên từ K12 đến K16 hệ chính quy trong ngân sách Học kỳ II năm học 2017-2018

Căn cứ vào các Quyết định, Thông tư đã được ban hành và có hiệu lực, trường Đại học CNTT&TT thông báo cho các sinh viên Quyết định v/v hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên từ K12 đến K16 hệ chính quy trong ngân sách Học kỳ II năm học 2017-2018 như danh sách sau:

1. Quyết định v/v hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên từ K12 đến K16 hệ chính quy trong ngân sách Học kỳ II năm học 2017-2018: QĐHTRCP HT-KY 2 NAM HOC 2017-2018

2. Danh sách các sinh viên được nhận hỗ trợ chi phí học tập: DSSV HỖ TRỢ CHI PHI HOC TAP KI 2 2017-2018

Check Also

Kế hoạch thực hiện đăng ký học kỳ I năm học 2018-2019

Chỉ còn thời gian ngắn nữa là kỳ nghỉ hè của các sinh viên MMC …

Left-Banner
Right-Banner