Sinh viên Khoa Truyền thông Đa phương tiện vinh dự nhận giải thưởng Sao tháng Giêng 2017

Trong Lễ kỷ niệm 68 năm Ngày Truyền thống Học sinh – sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức diễn ra vào tối 7/1 vừa qua, sinh viên Mã Thị Hiệp – K13 TTĐPT, khoa Truyền thông Đa phương tiện đã vinh dự nhận giải thưởng Sao tháng Giêng 2017.

Mã Thị Hiệp – Sinh viên K13 ngành Truyền thông Đa phương tiện, khoa Truyền thông Đa phương tiện đã vinh dự nhận giải thưởng Sao tháng Giêng 2017.

Sao Tháng Giêng là giải thưởng cao quý của Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, được xét duyệt hàng năm và công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Giải thưởng nhằm tuyên dương, khen thưởng sinh viên Việt Nam trong và ngoài nước là cán bộ Hội Sinh viên, cán bộ Đoàn Thanh niên có thành tích tốt trong học tập và rèn luyện, trong công tác Hội và phong trào sinh viên, công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học. Với thành tích học tập và hoạt động Đoàn xuất sắc, Mã Thị Hiệp – sinh viên lớp Truyền thông Đa phương tiện K13, khoa Truyền thông Đa phương tiện, trường Đại học CNTT&TT Thái Nguyên đã vinh dự được Trung ương Hội sinh viên Việt Nam trao tặng giải thưởng Sao tháng Giêng năm học 2016-2017.

Giải thưởng Sao tháng Giêng năm nay được trao cho 138 sinh viên tiêu biểu, được bình xét từ 54 tỉnh thành đoàn, đoàn trực thuộc. Giải thưởng bao gồm bằng khen của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; giấy chứng nhận và biểu trưng giải thưởng cùng 3.000.000 đồng.

Để nhận được giải thưởng, về rèn luyện, các sinh viên phải đạt tối thiểu 90/100 điểm rèn luyện trở lên (thang điểm theo quy chế đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hiện hàng của Bộ Giáo dục và Đào tạo); có ít nhất 02 năm làm cán bộ Hội Sinh viên, cán bộ Đoàn Thanh niên, đang giữ chức vụ từ Bí thư chi đoàn, chi Hội trưởng Hội Sinh viên trở lên; được khen thưởng từ cấp trường trở lên trong công tác Hội và phong trào sinh viên, công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học.

Đồng thời, về học tập, sinh viên phải có điểm trung bình chung học tập của năm học đạt từ 3,2/4 trở lên (đối với các trường đào tạo theo học chế tín chỉ) hoặc đạt từ 8,0/10 trở lên (đối với các trường đào tạo theo niên chế). Trường hợp sinh viên dân tộc thiểu số, sinh sống tại khu vực miền núi, biên giới, hải đảo, có điểm trung bình chung học tập của năm học đạt từ 3,0/4 trở lên (đối với các trường đào tạo theo học chế tín chỉ) hoặc đạt từ 7,5/10 trở lên (đối với các trường đào tạo theo niên chế)).

Khoa TTĐPT.

Check Also

MMC Tham dự chương trình lớn cho các ngành mỹ thuật ứng dụng

Ban Chủ nhiệm Khoa Truyền thông Đa phương tiện, trường Đại học CNTT&TT đã tham …

Left-Banner
Right-Banner