TÀI LIỆU HỌC TẬP

Stt Tên môn Danh sách tài liệu
1 Trò chơi đa phương tiện Bài giảngSách học unity 2DSách bài tập
2 Đồ họa máy tính Sách bài tậpThư viện đồ họaVideo hướng dẫnThuật toán vẽ đường tròn
3 Nhập môn lập trình Bài giảng, Sách bài tậpBộ cài Dev C++
  4  Kỹ thuật lập trình Bài giảng
  5  Ngôn ngữ lập trình và ứng dụng Bài giảng, Sách bài tập
  6  Xây dựng bản vẽ kỹ thuật Bài giảng, Sách bài tập
  7  Hình họa vẽ kỹ thuật Bài giảngSách bài tập
  8  Kịch bản truyền thông Bài giảng
  9  Đồ họa 2D ứng dụng 1 Sách bài tập
 10  Giải phẫu tạo hình Bài giảng, thảo luận
 11 Cơ sở đồ họa máy tính Bài giảng, thảo luận
 12 Nhập môn đa phương tiện Bài giảng, thảo luận
 13 Biên tập audio và video Bài giảng, Sách bài tập
 14 Dựng hình 3D cơ bản Bài giảng, Sách bài tập
 15 Dựng hình 3D nâng cao Bài giảng, Sách bài tập
 16  Nguyên lý thị giác Bài giảng
Left-Banner
Right-Banner