THÔNG BÁO CẬP NHẬT TÌNH HÌNH SỨC KHỎE CỦA SINH VIÊN TRONG THỜI GIAN NGHỈ

Thông báo cho toàn thể sinh viên thuộc Khoa TTĐPT thực hiện theo công văn Số: 43 /ĐHCNTT&TT V/v cập nhật tình hình sức khỏe của sinh viên trong thời gian nghỉ

Hướng dẫn sinh viên thực hiện cập nhập online

Check Also

Thông báo tuyển dụng giảng viên ngành Thiết kế đồ họa

Căn cứ theo Đề án theo vị trí việc làm, nhu cầu tuyển bổ sung …

Left-Banner
Right-Banner