Thông báo lần 2 v/v thực hiện Bảo hiểm y tế HSSV bắt buộc năm 2018

Nhà trường đã có thông báo số 382/TB-ĐHCNTT&TT ngày 08/11/2017 của Hiệu trưởng trường ĐH CNTT&TT về việc thực hiện bảo hiểm y tế HSSV bắt buộc năm 2018. Tuy nhiên tính đến ngày 31/12/2017 còn rất nhiều sinh viên chưa nộp tiền BHYT, tờ khai BHYT và thẻ bảo hiểm y tế photo (còn hạn sử dụng) đối với sinh viên thuộc nhóm đối tượng khác (được Nhà nước cấp BHYT miễn phí).

Nhà trường yêu cầu các sinh viên thực hiện một số nội dung sau:

  1. Yêu cầu sinh viên nộp thẻ bảo hiểm y tế photo (đối với sinh viên thuộc nhóm đối tượng khác) và tờ khai BHYT về phòng CT HSSV (P107-Nhà C1), hạn cuối hết ngày 15/01/2018 (có danh sách kèm theo: DSSV CHUA NOP TO KHAI & NOP TIEN-BHYT-2017).
  2. Yêu cầu sinh viên khẩn trương nộp tiền BHYT theo hình thức online, hạn cuối hết ngày 15/01/2017 (Có danh sách kèm theo: DSSV CHUA NOP TO KHAI & NOP TIEN-BHYT-2017).
  3. Nếu sinh viên không thực hiện theo thông báo này nhà trường không chịu trách nhiệm về vấn đề BHYT đối với sinh viên và sinh viên bị trừ điểm rèn luyện theo Quy định số 1061/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 31/12/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông.

Đề nghị sinh viên các lớp nghiêm chỉnh chấp hành và nộp theo đúng thời gian quy định.

Check Also

Thông báo v/v hướng dẫn hoàn thành thủ tục tốt nghiệp đối với sinh viên khóa cuối

Căn cứ theo Kế hoạch Đào tạo năm học 2017-2018, Ban Giám hiệu trường Đại …

Left-Banner
Right-Banner