Thông báo về việc nộp đơn hoãn xét tốt nghiệp

Căn cứ vào kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018;

Căn cứ vào kế hoạch xét tốt nghiệp đợt tháng 06-2018 cho sinh viên đại học chính quy Khóa 12 và Khóa 13 (đối với ngành đào tạo 4 năm).

Phòng Đào tạo trường Đại học CNTT&TT xin thông báo:

Hạn cuối cùng nộp đơn hoãn xét tốt nghiệp đợt tháng 6-2018 : 17h30 thứ tư ngày 13/6/2018

Nơi nhận: Phòng 112-Nhà C1

Liên hệ: Kiều Thị Hương Lan Số điện thoai: 0208.3846271

Quá thời hạn trên sinh viên hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Thông tin chi tiết về đơn hoãn xét tốt nghiệp xem tại đây: Thong bao nop don hoan xet tot nghiep

Check Also

MMC Tham dự chương trình lớn cho các ngành mỹ thuật ứng dụng

Ban Chủ nhiệm Khoa Truyền thông Đa phương tiện, trường Đại học CNTT&TT đã tham …

Left-Banner
Right-Banner