Thông báo v/v chào cờ và sinh hoạt chính trị dưới cờ Tổ quốc

Thực hiện Kế hoạch 83/KH-ĐHCNTT&TT ngày 10/3/2017 về việc tổ chức chào cờ và sinh hoạt chính trị dưới cờ Tổ quốc của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông;

Phòng Công tác HSSV đề nghị các Khoa/Bộ môn triển khai đến giáo viên chủ nhiệm các lớp thông báo cho sinh viên về Kế hoạch tổ chức chào cờ và sinh hoạt chính trị dưới cờ Tổ quốc vào sáng thứ hai tuần đầu tiên của tháng, cụ thể như sau:

  1. Thành phần:
Stt Tên lớp Số lượng Ghi chú
1 ĐTYT K13A 43
2 ĐTTT K16H 19
3 CN TĐH K14A 31
4 KTĐ ĐT K13A 36
5 CNTT K14A 42
6 TT&MMT K14A 29
7 TTĐPT- K14A 1.1 DSSV LOP TTDPT-K14A DỰ CHÀO CỜ NGÀY 8-1-2018 21
Tổng số 221

 

  1. Địa điểm: Sân trường (C1).
  2. Thời gian: 07h15′, thứ 2, ngày 08/01/2018.
  3. Trang phục: Quần tối màu, áo đồng phục trường.

Lưu ý:  Giáo viên chủ nhiệm đến quản lý lớp.

Đề nghị sinh viên các lớp có tên trong danh sách nghiêm túc thực hiện./.

Check Also

Thông báo v/v tổ chức các hoạt động chào mừng Tháng thanh niên năm 2018

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học CNTT&TT xây dựng kế hoạch tháng Thanh niên …

Left-Banner
Right-Banner