Thông báo v/v đăng ký học học phần Anh văn 1

Căn cứ vào thông báo số 258/TB-ĐHCNTT&TT ngày 23/08/2018 và kết quả khảo sát tiếng Anh ĐHCQ K17 ngày 26/8/2018, Nhà trường thông báo như sau:

  1. Nhà trường đăng ký học Anh văn 1 cho những sinh viên ĐHCQ K17 không có nguyện vọng học Anh văn bổ trợ (danh sách xem tại: Danh sach dang ky hoc Anh van bo tro DHCQ K17). Những sinh viên nào có nguyện vọng đăng ký học Anh văn 1 trong học kỳ 1 năm học 2018-2019 thì nộp đơn về phòng Đào tạo – Nhà C1, phòng 112 chậm nhất 17h ngày 31/8/2018 (Đơn xin đăng kí học).
  2. Sinh viên chưa đạt học phần tiếng Anh bổ trợ năm học 2016-2017 và 2017-2018 chủ động đăng ký học Anh văn 1 trên Hệ thống IU.
  3. Đối với sinh viên có điểm khảo sát từ 8.0 trở lên:
  • Nhà trường tổ chức thi học phần Anh văn 1; kết quả đạt từ 5.5 điểm sẽ được lấy vào điểm học phần Anh văn 1 và sinh viên đã tích lũy học phần này.
  • Những sinh viên không tham dự học phần Anh văn 1 hoặc kết quả đạt dưới 5.5 sẽ phải học Anh văn 1.
  • Thời gian thi kết thúc học phần Anhh văn 1: Cả ngày 7/9/2018.
  • Địa điểm: Giảng đường C5.

Check Also

MMC Tham dự chương trình lớn cho các ngành mỹ thuật ứng dụng

Ban Chủ nhiệm Khoa Truyền thông Đa phương tiện, trường Đại học CNTT&TT đã tham …

Left-Banner
Right-Banner