Thông báo v/v hướng dẫn hoàn thành thủ tục tốt nghiệp đối với sinh viên khóa cuối

Căn cứ theo Kế hoạch Đào tạo năm học 2017-2018, Ban Giám hiệu trường Đại học CNTT&TT thông báo cho sinh viên Đại học Chính quy Khóa 12 – Hệ thống Thông tin Kinh tế, khóa 13 – Thiết kế Đồ họa, khóa 13 – Công nghệ Truyền thông thực hiện một số nội dung:

I. Thủ tục cần hoàn thành trước khi tốt nghiệp:

  • Sinh viên không phải xin xác nhận thanh toán thủ tục ra trường theo mẫu cũ.
  • Nhà trường sẽ công khai danh sách sinh viên còn nợ các khoản trên website http://sinhvien.ictu.edu.vn, group Facebook và thông qua giáo viên chủ nhiệm trong ngày 18/06/2018.
  • Từ 18 – 22/06/2018, các sinh viên còn nợ chủ động thanh toán các khoản theo danh sách đã thông báo.
  • Sau ngày 22/6, những sinh viên chưa hoàn thành khoản nợ sẽ không được cấp bằng tốt nghiệp.
  • Hoàn thành phiếu khảo sát đối với sinh viên trước khi tốt nghiệp tại website http://sinhvien.ictu.edu.vn trước ngày 22/6.

II. Thủ tục khi đến nhận bằng tốt nghiệp và hồ sơ sinh viên:

  1. Khi đến rút hồ sơ sinh viên phải có giấy tờ sau:
  • Thẻ sinh viên.
  • Giấy biên nhận đã nộp hồ sơ khi nhập học.
  • Chứng minh thư nhân dân.

2. Khi đến nhận bằng tốt nghiệp phải có chứng minh nhân dân (giấy phép lái xe/hộ chiếu đối với chứng minh nhân dân).

Thông tin chi tiết, các bạn vui lòng xem tại đây: TB HUONG DAN HOAN THANH THU TUC DOI VOI SV KHOA CUOI

Check Also

MMC Tham dự chương trình lớn cho các ngành mỹ thuật ứng dụng

Ban Chủ nhiệm Khoa Truyền thông Đa phương tiện, trường Đại học CNTT&TT đã tham …

Left-Banner
Right-Banner