Thông báo v/v miễn giảm học phí năm học 2017 – 2018

Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021.
Căn cứ Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của chính phủ quy định về cơ cấu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí,hỗ trợ chi phí học tập từ năm học  2015 – 2016 đến năm học  2020 – 2021;

Phòng Công tác sinh viên Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông thông báo đến các sinh viên thông tin chính sách như sau: TB MIEN GIAM HOC PHI 2017 (20.8.2017)

Khoa TTĐPT.

Check Also

Thông báo v/v thực hiện bắt buộc bảo hiểm y tế HSSV bắt buộc năm 2018

Căn cứ hướng dẫn số 1228/HD-ĐHTN-BHXH ngày 16 tháng 8 năm 2017 về việc thực …

Left-Banner
Right-Banner