Thông báo V/v nộp bổ sung hồ sơ sinh viên hệ ĐHCQ khóa XVI học kì 1 năm học 2017-2018 (lần 1)

Căn cứ vào kế hoạch nhập học và kế hoạch kiểm tra hồ sơ của học sinh sinh viên theo Quyết định số 58/2007/QĐ-BGDĐT ngày 12 tháng 10 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 897/QĐ-ĐHTN ngày 20 tháng 08 năm 2012 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên v/v ban hành quy định hồ sơ học sinh, sinh viên và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hồ sơ học sinh sinh viên Đại học Thái Nguyên;

Phòng Công tác HSSV đề nghị Ban chủ nhiệm khoa, bộ môn trực thuộctriển khai tới giáo viên chủ nhiệm thông báo cho sinh viên hệ Đại học chính quy các lớp khóa XVI (có danh sách kèm theo) của Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông, nộp bổ sung hồ sơ sinh viên gồm những giấy tờ sau:

+ Giấy báo trúng tuyển.

+ Bằng tốt nghiệp THPT, học bạ THPT, giấy khai sinh (Nộp 01 bản chính và 01 bản photo có công chứng)

+ Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (đối với sinh viên tốt nghiệp năm 2017)

+ Lý lịch học sinh sinh viên

+ Giấy di chuyển nghĩa vụ quân sự đối với sinh viên nam

+  6 ảnh 3×4, CMTND photo

+  Các giấy tờ ưu tiên để kiểm tra và đối chiếu hồ sơ theo quy định.

Thời gian: Từ ngày 25/11/2017 đến ngày 10/12/2017

Địa điểm: Tại Phòng Công tác HSSV (gặp: Cô Tô Thủy- Phòng 107- Tầng 1 – Nhà C1-ĐH CNTT&TT, ĐT: 0985969876)

Có 3 sinh viên nhập học chưa nộp hồ sơ:

+ Sinh viên Trần Bình Vân lớp TKĐH K16A (nhập học ngày 24/10/2017)

+ Sinh viên Hoàng Công Thanh lớp CNTT K16D (nhậphọcngày 24/10/2017)

+ Sinh viên Trịnh Tiến Minh lớp KTPM K16A (nhậphọcngày 03/08/2017)

Đề nghị giáo viên chủ nhiệm liên hệ với 3 sinh viên trên thông báo sinh viên nộp hồ sơ nhập học theo quy định vàbáo cáo tình trạng học tập của 3 sinh viên kể từkhi nhập học, nếu sinh viên không đi học đề nghị báo cáo về phòng Công tác học sinh sinh viên trước ngày 30/11/2017 để phòng xóa tên sinh viên khỏi phần mềm và danh sách lớp.

Danh sách sinh viên hệ Đại học chính quy các lớp khóa XVI còn thiếu hồ sơ: DSSV- K16-TTDPT-NOP BS HO SO

Khoa TTĐPT.

Check Also

Thông báo v/v hướng dẫn hoàn thành thủ tục tốt nghiệp đối với sinh viên khóa cuối

Căn cứ theo Kế hoạch Đào tạo năm học 2017-2018, Ban Giám hiệu trường Đại …

Left-Banner
Right-Banner