Thông báo v/v thu tiền giấy thi và vệ sinh môi trường năm học 2017 – 2018

Để đảm bảo công tác vệ sinh lớp học tại các giảng đường và thực hiện hoạt động đánh giá người học của Trường Đại học CNTT&TT. Phòng Kế hoạch – Tài chính đề nghị SV các lớp nộp tiền giấy thi và vệ sinh môi trường. Số tiền phải nộp SV vui lòng xem tại đây: 3. TB 309 thu tien giay thi va VSMT nam hoc 2017-2018

Check Also

Thông báo v/v thực hiện bắt buộc bảo hiểm y tế HSSV bắt buộc năm 2018

Căn cứ hướng dẫn số 1228/HD-ĐHTN-BHXH ngày 16 tháng 8 năm 2017 về việc thực …

Left-Banner
Right-Banner