Thông báo v/v thu tiền giấy thi và vệ sinh môi trường năm học 2017 – 2018

Để đảm bảo công tác vệ sinh lớp học tại các giảng đường và thực hiện hoạt động đánh giá người học của Trường Đại học CNTT&TT. Phòng Kế hoạch – Tài chính đề nghị SV các lớp nộp tiền giấy thi và vệ sinh môi trường. Số tiền phải nộp SV vui lòng xem tại đây: 3. TB 309 thu tien giay thi va VSMT nam hoc 2017-2018

Check Also

Thông báo v/v khám sức khỏe định kỳ với SV đại học K14

Căn cứ Quy chế công tác HSSV ban hành theo quyết định số 4492/QĐ-ĐHTN ngày …

Left-Banner
Right-Banner