Thông báo v/v tổ chức chào cờ và sinh hoạt chính trị dưới cờ Tổ quốc

Thực hiện Kế hoạch 83/KH-ĐHCNTT&TT ngày 10/3/2017 về việc tổ chức chào cờ và sinh hoạt chính trị dưới cờ Tổ quốc của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông;

Phòng Công tác HSSV đề nghị các Khoa/Bộ môn triển khai đến giáo viên chủ nhiệm các lớp thông báo cho sinh viên về Kế hoạch tổ chức chào cờ và sinh hoạt chính trị dưới cờ Tổ quốc vào sáng thứ hai tuần đầu tiên của tháng, cụ thể như sau:

  1. Thành phần:
Stt Tên lớp Số lượng Ghi chú
1 CNTT K16A 58  
2 CNTT K16C 55  
3 KTYS K16A 14  
4 ĐTTT K16H 15  
5 TKĐH K16A 47  
6 TMĐT K16A 49  
7 QTVP K16A 32  
  Tổng số 270  

 

  1. Địa điểm: Sân trường (C1).
  2. Thời gian: 06h40”, thứ 2, ngày 11/9/2017.
  3. Trang phục: Quần tối màu, áo trắng.

Lưu ý:  Giáo viên chủ nhiệm đến quản lý lớp.

Khoa TTĐPT.

Check Also

Thông báo v/v khám sức khỏe định kỳ với SV đại học K14

Căn cứ Quy chế công tác HSSV ban hành theo quyết định số 4492/QĐ-ĐHTN ngày …

Left-Banner
Right-Banner