Thông báo v/v tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2017 – 2018

Căn cứ kế hoạch Công tác HSSV năm học 2017-2018 của Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông;

Trường Đại học Công nghệ Thông tin & Truyền thông tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2017-2018, kế hoạch cụ thể như sau:

  1. Thời gian: 07h30’ ngày 16 tháng 09 năm 2017.
  2. Địa điểm: Hội trường Thư viện đa chức năng – Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông.
  3. Thành phần:
  • Đại biểu khách mời, Ban Giám hiệu, Ban Lãnh đạo các Khoa, Bộ môn trực thuộc Trường, Lãnh đạo các Phòng chức năng, Giám đốc các Trung tâm trong Trường.
  • Giảng viên: Toàn thể giáo viên chủ nhiệm các lớp Khóa 16.
  • Sinh viên:

+ Sinh viên xuất sắc được khen thưởng năm học 2016 – 2017 (Có danh sách kèm theo).

+ Sinh viên nhận học bổng tài trợ năm học 2017 – 2018 (Có danh sách kèm theo).

+ Sinh viên Khóa 16 được nhận học bổng trúng tuyển 2017(Có danh sách kèm theo).

+ Sinh viên Lào đang theo học tại trường

+ Đại diện các lớp từ K12 đến K15: 01 sinh viên/lớp (Lớp trưởng hoặc bí thư)

+ Sinh viên Khóa 16: Mỗi lớp cử 10 sinh viên đại diện tham dự Lễ (đối với lớp có sĩ số <10 thì triệu tập cả lớp đến tham dự).

* Lưu ý: Các sinh viên tham dự Lễ Khai giảng mặc áo đồng phục trường (nếu có) hoặc áo trắng, quần tối màu.

Check Also

Thông báo v/v hướng dẫn hoàn thành thủ tục tốt nghiệp đối với sinh viên khóa cuối

Căn cứ theo Kế hoạch Đào tạo năm học 2017-2018, Ban Giám hiệu trường Đại …

Left-Banner
Right-Banner