Thông báo v/v tổ chức lễ tốt nghiệp cho các lớp ĐHCQ K12, K13 trường Đại học CNTT&TT

Căn cứ vào Kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018, trường Đại học CNTT&TT tổ chức lễ tốt nghiệp cho sinh viên các lớp ĐHCQ khóa 12, Hệ thống thông tin kinh tế K13, Công nghệ Truyền thông K13, Thiết kế Đồ họa K13. Kế hoạch cụ thể như sau:

  • Thời gian: 7h30, từ ngày 10 – 12/07/2018. Cụ thể:

+ Khoa Truyền thông Đa phương tiện, Hệ thống Thông tin kinh tế: ngày 10/07/2018.

+ Khoa Công nghệ Điện tử và truyền thông, Công nghệ Tự động hóa: ngày 11/07/2018.

+ Khoa Công nghệ Thông tin: ngày 12/07/2018.

  • Địa điểm: Hội trường Tầng 5 – nhà C1.

Thông tin chi tiết về Lễ Tốt nghiệp, vui lòng xem thêm tại: TB LE TOT NGHIEP CHO SV DHCQ K12, HTTTKT K13, CNTRTH K13, TKDH K13 (1)

Thông tin chi tiết về Biên bản họp hội đồng xét tốt nghiệp xem tại: Biên bản TN đợt t6.2018

Thông tin chi tiết về Quyết định công nhận tốt nghiệp hệ ĐHCQ xem tại: Tốt nghiệp đợt tháng 6.2018

Check Also

MMC Tham dự chương trình lớn cho các ngành mỹ thuật ứng dụng

Ban Chủ nhiệm Khoa Truyền thông Đa phương tiện, trường Đại học CNTT&TT đã tham …

Left-Banner
Right-Banner