Thông báo v/v tuyển chọn sinh viên xuất sắc nhận học bổng VALLET năm 2018

Căn cứ Quy định công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 862/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 31/10/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học CNTT&TT;

Căn cứ Thông báo ngày 25/6/2018 của Tổ chức khoa học gặp gỡ Việt Nam (Rencontres du Vietnam) về việc tổ chức trao học bổng Vallet 2018 cho những sinh viên và học viên sau đại học xuất sắc năm 2018 của các Trường Đại học/ Viện nghiên cứu Khoa học tự nhiên và Y học;

Căn cứ công văn số 1367/ĐHTN-CTHSSV ngày 10/7/2018 về việc tuyển chọn sinh viên xuất sắc nhận học bổng VALLET năm 2018;

Các sinh viên đăng ký nhận học bổng Vallet 2018 cần lưu ý như sau:

  1. Tiêu chuẩn

Sinh viên được tuyển chọn cần đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

1.1. Đã đạt giải thưởng trong các kỳ thi quốc gia và quốc tế.

1.2. Có thành tích học tập xuất sắc năm học 2017 – 2018 (đạt điểm trung bình trung học tập theo từng học kỳ từ 8,2 trở lên).

Các sinh viên chưa có điểm tổng kết năm học 2017 – 2018 có thể nộp kết quả học tập học kỳ I, học kỳ II năm học 2016 – 2017 và học kỳ I năm học 2017 – 2018 (Yêu cầu quy đổi sang thang điểm 10).

Chưa được nhận học bổng của các quỹ học bổng khác trong năm học 2017 – 2018 (Ưu tiên các sinh viên hệ Tiên tiến và Tài năng).

2. Hồ sơ xin cấp học bổng Vallet năm 2018 gồm có:

– Đơn bày tỏ nguyện vọng xin được cấp học bổng Vallet (viết tay), trong đó trình bày hoàn cảnh gia đình, quá trình phấn đấu, kết quả học tập/nghiên cứu đã đạt được, các mong muốn phấn đấu trong thời gian tới và các nguyện vọng khác;

– Bản đăng ký xin cấp học bổng Vallet năm 2018 (theo mẫu gửi kèm);

– Bảng điểm của học kỳ I, học kỳ II năm học 2017 – 2018 (sinh viên chưa có điểm tổng kết năm học 2017 – 2018 có thể nộp Bảng điểm của học kỳ I, học kỳ II năm học 2016 – 2017 và học kỳ I năm học 2017 – 2018);

– Bản sao hợp lệ chứng minh thư nhân dân;

– Các văn bản có liên quan khác: bản sao hợp lệ (phôtô công chứng) các công trình khoa học, các bằng tốt nghiệp, giấy chứng nhận học bổng Vallet các năm trước, các bằng khen và giải thưởng (nếu có).

Thông tin chi tiết về thông báo, vui lòng xem thêm tại: Cv1367.ThongBao.VALLET.2018 hoặc: CV XET HOC BONG VALET

Mẫu bản đăng ký, vui lòng lấy tại: Mau. Ban dang ky HocBong VALLET

Check Also

MMC Tham dự chương trình lớn cho các ngành mỹ thuật ứng dụng

Ban Chủ nhiệm Khoa Truyền thông Đa phương tiện, trường Đại học CNTT&TT đã tham …

Left-Banner
Right-Banner