Giới thiệu

Lịch sử phát triển

Khoa Truyền thông đa phương tiện tiền thân là bộ môn Truyền thông đa phương tiện, trực thuộc Trường Đại học Công nghệ Thông tin& Truyền thông – Đại học Thái Nguyên, được thành lập theo quyết định số 802/QĐ-ĐHTN ngày 11/08/2011. Bộ môn được xây dựng dựa trên ý tưởng của PGS.TS Phạm Việt Bình – Nguyên Hiệu Trưởng nhà trường và PGS.TS Đỗ Năng Toàn – Nguyên Viện trưởng Viện Công nghệ thông tin, Đại học Quốc gia Hà Nội, đồng thời là Trưởng Bộ môn nhiệm kì đầu.
Ngày 14/10/2015, Giám đốc Đại học Thái Nguyên ra Quyết định số 2347/QĐ-ĐHTN về việc thành lập Khoa Truyền thông đa phương tiện và bổ nhiệm TS.Đỗ Thị Bắc giữ vị trí Trưởng khoa

Chia sẻ: