Về chúng tôi

Khoa Truyền thông đa phương tiện là đơn vị chuyên môn thuộc Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông – Đại học Thái Nguyên. Khoa được thành lập ngày 14/10/2015 theo Quyết định số 2347/QĐ-ĐHTN của Giám đốc Đại học Thái Nguyên trên cơ sở nâng cấp Bộ môn Truyền thông đa phương tiện trực thuộc Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông – ĐH Thái Nguyên. Hiện nay, Khoa phụ trách đào tạo ba ngành: Truyền thông đa phương tiện, Thiết kế đồ họa, Công nghệ truyền thông. a) Quản lý giảng viên, người lao động khác và người học thuộc khoa theo phân cấp của hiệu trưởng. b) Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục đào tạo theo kế hoạch chung của trường. c) Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế. d) Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, ngành nghề đào tạo. đ) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. e) Tổ chức đánh giá cán bộ quản lý, giảng viên, nghiên cứu viên trong khoa.

Xem thêm

Ngành đào tạo

Ngành truyền thông đa phương tiện

Ngành công nghệ truyền thông

Ngành thiết kế đồ họa

tin tức sự kiện

Tại sao chọn mmc...?

 • 5

  Chất lượng đào tạo
  và môi trường học tập

 • 11

  Năm hoạt động

 • 100 ++

  Doanh nghiệp liên kết

 • 96 %

  Sinh viên có việc làm

 • 1 /3

  Số designer
  trên thị trường là FANer

Sản phẩm của sinh viên

Việc làm và cơ hội

ICTU MENU x