Cơ cấu tổ chức

Hội đồng trường

Hội đồng trường Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông, nhiệm kỳ 2020-2025 được Hội đồng Đại học Thái Nguyên công nhận tại Quyết định số 54/QĐ-HĐĐH ĐHTN ngày 22/10/2020. Hội đồng trường Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền...

Ban giám hiệu

Các thành viên trong BGH Phân công nhiệm vụ PGS.TS Phùng Trung Nghĩa Hiệu trưởng Email: ptnghia@ictu.edu.vn   – Lãnh đạo, chỉ đạo chung các hoạt động của trường. – Trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức, cán bộ, kế hoạch, tài...