Các khoa

Khoa Công nghệ điện tử và Truyền thông

1. Lịch sử hình thành và phát triển
Khoa Công nghệ Điện tử & Truyền thông được thành lập theo Quyết định số 802/QĐ-ĐHTN, ngày 11 tháng 08 năm 2011 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên, trên cơ sở Bộ môn Điện tử – Viễn thông trực thuộc Khoa CNTT – ĐHTN trước đây.

2. Chức năng, nhiệm vụ:

Khoa thực hiện nhiệm vụ đào tạo các ngành: Công nghệ Điện tử và Truyền thông; Công nghệ Kỹ thuật máy tính; Kỹ thuật y sinh; Kỹ thuật cơ điện tử thông minh và Robot. Với tinh thần lấy người học làm trung tâm, đào tạo gắn liền với thực tiễn, Khoa Công nghệ Điện tử và Truyền thông luôn tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, đầu tư xây dựng hệ thống phòng thí nghiệm, thực hành, giáo trình, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Ngoài ra, Khoa Công nghệ Điện tử & Truyền thông còn có nhiệm vụ tổ chức các hoạt động NCKH cho các cán bộ, giảng viên và HSSV trong Khoa nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, tạo ra các sản phẩm khoa học ứng dụng vào thực tế.

3. Đội ngũ:

Tổng số viên chức, người lao động trong khoa là 44, trong đó: PGS: 01 người; Tiến sĩ: 03 người; Thạc sĩ: 39 người; Đại học: 01 người.

4. Lãnh đạo Bộ môn/Khoa qua các thời kỳ:

Trưởng BM/Khoa (PGS.TS Vũ Chấn Hưng; ThS.Vũ Thành Vinh; PGS.TS. Phùng Trung Nghĩa, Vũ Chiến Thắng); Phó trưởng BM/Khoa (TS. Vũ Như Lân; ThS. Đoàn Thị Thanh Thảo; ThS. Nguyễn Anh Tuấn; TS. Hoàng Quang Trung; TS. Phạm Thành Nam, ThS. Đỗ Huy Khôi).

5. Danh hiệu và phần thưởng đã đạt được
* Bằng khen Quyết định số 4205/QĐ-BGD&ĐT, ngày 07/10/2015 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;
*Cờ thi đua cấp Bộ Quyết định 3877/QĐ-BGDĐT ngày 26/9/2018 của Bộ GD&ĐT;
*Cờ thi đua cấp Bộ Quyết định 4211/QĐ-BGDĐT ngày 06/11/2019 của Bộ GD&ĐT;
*Bằng khen cấp Bộ Quyết định 4494/QĐ-BGDĐT ngày 19/11/2019 của Bộ GD&ĐT;
*Bằng khen cấp Bộ Quyết định 2680/QĐ-BGDĐT ngày 18/9/2020 của Bộ GD&ĐT.

Chia sẻ: