Thông báo

Thông báo số 504/TB-ĐHCNTT&TT ngày 18/11/2021 của Trường ĐHCNTT&TT về kết quả sát hạch chuyên môn ứng viên dự tuyển giảng viên tạo nguồn năm 2021

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper

Attachments:
Download this file (So 504 TB ket qua sat hach chuyen mon GV tao nguon.pdf)So 504 TB ket qua sat hach chuyen mon GV tao nguon.pdf [ ] 1008 kB
Chia sẻ: