Sinh viên

Hướng dẫn cập nhập thông tin liên lạc của sinh viên

PHỤ LỤC 1: HƯỚNG DẪN BỔ SUNG THÔNG TIN SINH VIÊN BẰNG HÌNH ẢNH Download: file chi tiết Bước 1: Truy cập vào Cổng thông tin sinh viên   Truy cập vào Cổng thông tin sinh viên tại địa chỉ: http://sinhvien.ictu.edu.vn, nhấn chuột vào hình ảnh chứa nội dung “CẬP …

Đọc tiếp
Left-Banner
Right-Banner