Đại học

584 sinh viên tham gia bảo vệ đồ án, khóa luận tốt nghiệp

Từ ngày 10 đến ngày 15/6/2019, sinh viên K13 và K14 của Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông đã tham gia bảo vệ đồ án, khóa luận tốt nghiệp.

Tham gia đợt bảo vệ đồ án tốt nghiệp lần này có 584 sinh viên hệ đào tạo chính quy K13 và K14 của trường. Trong đó: Khoa Công nghệ Thông tin có 245 sinh viên, Khoa Công nghệ Điện tử Truyền thông 124 sinh viên, Khoa Công nghệ Tự động hóa 73 sinh viên, Khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế 77 sinh viên và Khoa Truyền thông Đa phương tiện có 65 sinh viên.

Các sinh viên đã khoảng thời gian là 10 phút để thuyết trình về đề tài của mình. Hội đồng giám khảo sau khi nghe các bạn sinh viên trình bày đã đưa ra các câu hỏi phản biện nhằm đánh giá toàn diện cả về hình thức, nội dung và ý thức trong quá trình nghiên cứu khoa học của sinh viên, đồng thời đưa ra những góp ý nhằm giúp các em có những đề tài nghiên cứu tốt hơn sau này.

Đây chính là thời điểm quan trọng để các bạn khẳng định thành quả sau thời gian miệt mài học tập và rèn luyện tại trường. Với nền tảng đã được trang bị, chắc chắn trên con đường mới, các bạn sinh viên ICTU sẽ tự tin khẳng định mình và gặt hái được nhiều thành công.

 *Một số hình ảnh bảo vệ đồ án tốt nghiệp của sinh viên:

C:UsersMyPCDesktop64315112_1266628443486716_5035599728629252096_n.jpg

C:UsersMyPCDesktop64535299_1265149680301259_4303137075416268800_n.jpg

Sinh viên bảo vệ đồ án tại Hội đồng Khoa Truyền thông Đa phương tiện.

C:UsersMyPCDesktop64358755_1373204249498632_6441519584636829696_n.jpg

Hội đồng Khoa Công nghệ Thông tin

C:UsersMyPCDesktop64646485_2263731733740993_6055197017347457024_n.jpg

C:UsersMyPCDesktop62160531_2263731337074366_3283874386125258752_n.jpg

Sinh viên bảo vệ đồ án tại Hội đồng Khoa Công nghệ Điện tử Truyền thông

C:UsersMyPCDesktop62233415_1549384665194311_3495595855543533568_n.jpg

C:UsersMyPCDesktop64204508_1549384641860980_3497267886311866368_n.jpg

Sinh viên bảo vệ đồ án tại Hội đồng Khoa Hệ thống Thông tin kinh tế

Chia sẻ: