Giới thiệu

Hội đồng trường

Hội đồng trường Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông, nhiệm kỳ 2020-2025 được Hội đồng Đại học Thái Nguyên công nhận tại Quyết định số 54/QĐ-HĐĐH ĐHTN ngày 22/10/2020. Hội đồng trường Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền...

Khối ngành công nghệ kỹ thuật số

Công nghệ kỹ thuật máy tính Công nghệ Kỹ thuật điện tử, viễn thông Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử Công nghệ Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa Kỹ thuật Y sinh Kỹ thuật cơ điện tử thông minh và robot...

Khối ngành Công nghệ Thông tin

Ngành Công nghệ thông tin Ngành Hệ thống thông tin Ngành Khoa học máy tính Ngành Kỹ thuật phần mềm Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu  An toàn thông tin Trí tuệ nhân tạo vào dữ liệu lớn  

Liên hệ

Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông – Đại học Thái Nguyên Email: truyenthongdaphuongtien@ictu.edu.vn Số điện thoại : 0208.390.438          Hotline: 0968.898.888 Website: http://www.ictu.edu.vn Facebook: https://www.facebook.com/MMC.ICTU/ Địa chỉ: Phòng 501 – nhà C1, Trường Đại học Công nghệ thông...

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu

1. Lịch sử hình thành và phát triển Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu (Tên viết tắt tiếng Anh: CTD – Center of training on demand) được thành lập theo Quyết định số 70/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 06/02/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ...

Trung tâm Phát triển phần mềm

1. Lịch sử hình thành và phát triển Trung tâm Phát triển phần mềm được thành lập theo Quyết định số 200/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 01/09/2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Trung tâm là đơn vị sự nghiệp có...

Trung tâm Truyền thông, Tuyển sinh và Hỗ trợ sinh viên

1. Lịch sử hình thành và phát triển Trung tâm Truyền thông, Tuyển sinh và Hỗ trợ sinh viên (tiền thân là Trung tâm Tuyển sinh và Phát triển kỹ năng nghề nghiệp) được thành lập theo Quyết định số 179/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 20/03/2018 và được...