Giới thiệu

Khoa Công nghệ tự động hóa

1. Lịch sử hình thành và phát triển: Khoa Công nghệ Tự động hóa tiền thân là Bộ môn Công nghệ điều khiển tự động, được thành lập theo quyết định số 610/QĐ- TCCB ngày 27/09/2006 của Giám đốc ĐHTN với nhiệm vụ được giao...

Khoa Công nghệ điện tử và Truyền thông

1. Lịch sử hình thành và phát triển Khoa Công nghệ Điện tử & Truyền thông được thành lập theo Quyết định số 802/QĐ-ĐHTN, ngày 11 tháng 08 năm 2011 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên, trên cơ sở Bộ môn Điện tử –...

Khoa Công nghệ thông tin

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 1.Lịch sử hình thành và phát triển Khoa Công nghệ thông tin thuộc Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông tiền thân có 04 bộ môn: Khoa học Máy tính, Công nghệ Phần mềm, Kỹ thuật Máy...

Ban giám hiệu

Các thành viên trong BGH Phân công nhiệm vụ PGS.TS Phùng Trung Nghĩa Hiệu trưởng Email: ptnghia@ictu.edu.vn   – Lãnh đạo, chỉ đạo chung các hoạt động của trường. – Trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức, cán bộ, kế hoạch, tài...

THƯ NGỎ CỦA TẬP THỂ LÃNH ĐẠO TRƯỜNG

Thưa Quý vị và các bạn! Ngày 14 tháng 12 năm 2001 là một ngày lịch sử trọng đại đầy ý nghĩa đối với toàn thể viên chức, người lao động Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông. Ngày này 20 năm...