Hội cựu chiến binh

Hội cựu chiến binh

Hội Cựu chiến binh Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông được thành lập theo Quyết định số 15/QĐ-CCB ngày 19/10/2011 của BCH Hội Cựu chiến binh Đại học Thái Nguyên.

CHỦ TỊCH HỘI QUA CÁC THỜI KỲ

TS. Vũ Vinh Quang

Nhiệm kỳ 2011-2017

TS. Bùi Ngọc Tuấn

Nhiệm kỳ 2017-2022

Hội Cựu chiến binh (CCB) Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông – Đại học Thái Nguyên là tổ chức chính trị xã hội cấp cơ sở trực thuộc Hội CCB Đại học Thái Nguyên, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy, của Hội CCB cấp trên.

Hội CCB Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông- Đại học Thái Nguyên là tập hợp đoàn kết, động viên CCB và cựu quân nhân luôn giữ gìn và phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong môi trường giáo dục; chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; chăm lo, giúp đỡ lẫn nhau về vật chất và tinh thần, góp phần xây dựng nhà trường vững mạnh.

Ban Chấp hành Hội qua các thời kỳ:

Nhiệm kỳ 2011-2017:

 

TS. Vũ Vinh Quang Chủ tịch hội  
TS. Vũ Đức Thái Phó chủ tịch  
  TS. Bùi Ngọc Tuấn UV BCH  
Nhiệm kỳ 2017-2022:

 

TS. Bùi Ngọc Tuấn Chủ tịch hội
TS. Vũ Đức Thái Phó chủ tịch
Nguyễn Mạnh Tuấn UV BCH

Tổng số hội viên gồm 16 đồng chí, trong đó BCH 03 đồng chí; 4 đồng chí có trình độ tiến sỹ; 2 đồng chí có trình độ thạc sỹ, còn lại trình độ khác.

Hội CCB trường đã được chủ tịch hội CCB tỉnh Thái Nguyên tặng Bằng khen.

HÌNH ẢNH HỘI CỰU CHIÊN BINH

Tập thể Hội CCB Đại hội nhiệm kỳ 2017-2022

BCH Hội CCB nhiệm kỳ 2017-2022

Viếng Liệt sỹ ngã ba Đồng Lộc

Viếng Mộ Đại Tướng Võ Nguyên Giáp

Tham quan Điện Biên

Viếng nghĩa trang thành cổ Quảng Trị

Nhà Tưởng niệm rừng Trần Hưng Đạo

Hang Pác Bó

Chia sẻ: